Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Спомен От Стара Любов (Live) lyrics (English translation). | Да не беше онази  усмивка,
, може би не бих те познал.
,...
04:40
Reddit

Veselin Marinov - Спомен От Стара Любов (Live) (English translation) lyrics

BG: Да не беше онази усмивка,
EN: It wasn't a geek smile

BG: може би не бих те познал.
EN: Maybe I don't know you.

BG: Моя стара любов, минаваш край мен.
EN: My old love, walking past me.

BG: Добър ден, Любов! Добър ден!
EN: Good day, love! Good day!

BG: Не очаквах сега да те срещна.
EN: I didn't expect to meet you now.

BG: Затова ли така се смутих?
EN: Is that why you so embarrassed?

BG: Затова ли мълчим, че усетихме как
EN: So quiet that we felt how

BG: сърцата ни трепнаха пак?!
EN: our hearts tremble again?!

BG: Есенен дъжд от спомени
EN: Autumn rain by memories

BG: във мен звъни, във теб звъни.
EN: in me ringing you calling.

BG: Любовен дъжд от спомени
EN: Love the rain of memories

BG: за старите щастливи дни.
EN: the old happy days.

BG: Ах, как летят годините…
EN: Oh, how the years fly.

BG: Вече не сме, не сме предишните…
EN: We're not, we're not the previous ...

BG: Но в очите ще носим със теб доживот
EN: But in the eyes will carry with you for life

BG: светъл белег от стара любов.
EN: a light scar from an old love.

BG: Ти разбираш и аз го разбирам -
EN: You understand, and I understand it-

BG: мина златното време за нас.
EN: was the Golden time for us.

BG: Ала старото злато на спомена ни
EN: But the old gold of the mentioned

BG: ще топли студените дни.
EN: will warm the cold days.