Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Снимка От Сватбата lyrics (Japanese translation). | Бяла като сън, нежна като цвят -
, Красива си на снимката...
04:04
video played 278 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - Снимка От Сватбата (Japanese translation) lyrics

BG: Бяла като сън, нежна като цвят -
JA: として柔らかい色 - ので、夢のように白い

BG: Красива си на снимката от сватбата!
JA: あなたは結婚式からの映像に美しいです !

BG: Ето ме и мен…Виж какъв съм млад -
JA: ここに私は。どのような私は若い-に見える

BG: влюбен и млад, сякаш е мой целият свят!
JA: 若者たちの愛、私の全世界のようなものだ !

BG: Как се промени всичко между нас…
JA: 私たちの間のすべてを変更する方法。

BG: Забравихме да казваме "Обичам те".
JA: 我々 は、「愛しています」と言うを忘れた。

BG: Време нямаш ти. Време нямам аз.
JA: あなたのための時間を持っていません。私の時間がありません。

BG: Грижи делим. Болки делим. Как се меним!
JA: 共有を気に。痛みを共有します。どのように menim !

BG: Не сме като на снимката от сватбата.
JA: 我々 は、結婚式から写真のように。

BG: По малко сме пораснали и двамата.
JA: 我々 はもう少し成長しました。

BG: Не гледаме със същите очи
JA: 同じ目で見る

BG: и аз, и ти.
JA: 私とします。

BG: Не сме като на снимката от сватбата,
JA: 我々 は、結婚式の写真のようではないです。

BG: защото любовта ни промени -
JA: 愛は私たちを変えるので-

BG: сега си част от мен,
JA: 今あなたは私の一部

BG: сега съм част от теб
JA: あなたの部分を今します。

BG: във сватбата на дните ни.
JA: 私たちの日の結婚式。

BG: Навик или не - искам те до мен.
JA: 習慣かどうか -私の近くあなたをしたいです。

BG: Един до друг, един на друг приличаме.
JA: お互いに、1 つ別のも。

BG: Нужна си ми ти всеки божи ден,
JA: ひとつひとつの日、あなたが必要

BG: с тебе съм млад, с тебе е мой целия свят!
JA: あなたは若いとよ、汝は私の全世界 !