Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Снимка От Сватбата lyrics (Chinese translation). | Бяла като сън, нежна като цвят -
, Красива си на снимката...
04:04
video played 278 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - Снимка От Сватбата (Chinese translation) lyrics

BG: Бяла като сън, нежна като цвят -
ZH: 如梦,如投标作为颜色-白色

BG: Красива си на снимката от сватбата!
ZH: 你是美丽的图片从婚礼 !

BG: Ето ме и мен…Виж какъв съм млад -
ZH: 我这里有。.看看我年轻-

BG: влюбен и млад, сякаш е мой целият свят!
ZH: 年轻的爱,就像我的整个世界 !

BG: Как се промени всичко между нас…
ZH: 如何改变我们之间的一切。

BG: Забравихме да казваме "Обичам те".
ZH: 我们忘了说"我爱你"。

BG: Време нямаш ти. Време нямам аз.
ZH: 你没有时间为你。我为我没有时间。

BG: Грижи делим. Болки делим. Как се меним!
ZH: 关怀共享。我们分担痛苦。如何 menim!

BG: Не сме като на снимката от сватбата.
ZH: 我们不是像从婚礼的图片。

BG: По малко сме пораснали и двамата.
ZH: 我们已经长大了一点点。

BG: Не гледаме със същите очи
ZH: 我看着同一样的眼睛

BG: и аз, и ти.
ZH: 我和你。

BG: Не сме като на снимката от сватбата,
ZH: 我们不是像婚礼的照片

BG: защото любовта ни промени -
ZH: 因为爱改变了我们-

BG: сега си част от мен,
ZH: 现在你是我的一部分

BG: сега съм част от теб
ZH: 我现在是你的一部分

BG: във сватбата на дните ни.
ZH: 我们的天的婚礼。

BG: Навик или не - искам те до мен.
ZH: 习惯或不-我想你在我身边。

BG: Един до друг, един на друг приличаме.
ZH: 给对方,彼此相似。

BG: Нужна си ми ти всеки божи ден,
ZH: 我需要你每一天

BG: с тебе съм млад, с тебе е мой целия свят!
ZH: 我是跟你年轻,你是我的整个世界 !