Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - След Края На Света (Live) lyrics (English translation). | Трябваше минута само
, да те погледна във очите.
,...
04:44
video played 106 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - След Края На Света (Live) (English translation) lyrics

BG: Трябваше минута само
EN: I had only a minute

BG: да те погледна във очите.
EN: they looked in the eye.

BG: Трябваше един ден само
EN: I had one day only

BG: да разбера, че те обичам.
EN: to figure out that they love.

BG: Сега ми трябва цяла вечност
EN: Now I need an eternity

BG: да се съвзема, да те забравя.
EN: to recuperate, they forget.

BG: За тебе всичко свърши вече.
EN: For you everything is over now.

BG: За мен – не е. Какво да правя?
EN: For me – is not what to do?

BG: Мога да излъжа, че съм жив
EN: Can I make mistakes, I'm alive

BG: и да опитам да приличам на щастлив,
EN: and try to look like a happy,

BG: ала не мога да повярвам на лъжата,
EN: but I can not believe the lie

BG: че има друг живот след любовта.
EN: that there is another life after love.

BG: След любовта – голямата,
EN: After love-big

BG: след края на света
EN: After the end of the world

BG: аз знам какво е, знам.
EN: I know what it is, I know.

BG: Недей да идваш там!
EN: Thou to come there!

BG: Не заслужаваш самота!
EN: Don't you deserve a solitude!

BG: Да те боли – не заслужаваш!
EN: They hurt – not you deserve!

BG: Дано намериш любов… и всичко!
EN: I hope you find love. and everything!

BG: Не искам да ме съжаляваш.
EN: I do not want me to regret.

BG: Аз съм такъв – веднъж обичам.
EN: I'm such a – love again.

BG: Искаш да излъжа, че съм жив
EN: You want to cheat, I'm alive

BG: и да опитам и без теб да съм щастлив,
EN: and to try and without you I'm happy,

BG: ала не мога да излъжа самотата,
EN: but I can not cheat the loneliness,

BG: че има пак живот след любовта.
EN: that there is still life after love.

BG: След любовта – голямата,
EN: After love-big

BG: след края на света
EN: After the end of the world

BG: аз знам какво е, знам.
EN: I know what it isI know.

BG: Недей да идваш там –
EN: Thou to come there –

BG: в онази бяла празнота.
EN: in one white emptiness.

BG: След любовта – голямата,
EN: After love-big

BG: след края на света –
EN: After the end of the world –

BG: там нищо няма, знам! –
EN: There is nothing, I know! –

BG: убийствен студ е там…
EN: murderous cold is there.

BG: Дълбока вечна самота…
EN: Deep eternal loneliness ...