Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - След Края На Света (Live) lyrics (Chinese translation). | Трябваше минута само
, да те погледна във очите.
,...
04:44
video played 106 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - След Края На Света (Live) (Chinese translation) lyrics

BG: Трябваше минута само
ZH: 我有只一分钟

BG: да те погледна във очите.
ZH: 要看你的眼睛。

BG: Трябваше един ден само
ZH: 我曾仅一天

BG: да разбера, че те обичам.
ZH: 要知道我爱你。

BG: Сега ми трябва цяла вечност
ZH: 现在我需要永远

BG: да се съвзема, да те забравя.
ZH: 若要收集自己忘了你。

BG: За тебе всичко свърши вече.
ZH: 为你,它是所有超过现在。

BG: За мен – не е. Какво да правя?
ZH: 我 — — 应该做什么?

BG: Мога да излъжа, че съм жив
ZH: 我可以撒谎,说我还活着

BG: и да опитам да приличам на щастлив,
ZH: 并尝试看起来像一个快乐、

BG: ала не мога да повярвам на лъжата,
ZH: 但我不相信谎言

BG: че има друг живот след любовта.
ZH: 是有另一种生活在爱以后。

BG: След любовта – голямата,
ZH: 后的爱 — — 大,

BG: след края на света
ZH: 在世界的尽头后

BG: аз знам какво е, знам.
ZH: 我知道它是什么,我知道。

BG: Недей да идваш там!
ZH: 不会来这里 !

BG: Не заслужаваш самота!
ZH: 你不配寂寞 !

BG: Да те боли – не заслужаваш!
ZH: 它伤害-不值得 !

BG: Дано намериш любов… и всичко!
ZH: 我希望你能找到爱。和一切 !

BG: Не искам да ме съжаляваш.
ZH: 我不想为我感到难过。

BG: Аз съм такъв – веднъж обичам.
ZH: 我是这样的 — — 一次。

BG: Искаш да излъжа, че съм жив
ZH: 你想让我撒谎,我还活着

BG: и да опитам и без теб да съм щастлив,
ZH: 并试着和没有你会快乐

BG: ала не мога да излъжа самотата,
ZH: 但我不能撒谎和孤独,

BG: че има пак живот след любовта.
ZH: 那仍然后的生活是爱。

BG: След любовта – голямата,
ZH: 后的爱 — — 大,

BG: след края на света
ZH: 在世界的尽头后

BG: аз знам какво е, знам.
ZH: 我知道它是什么,我知道。

BG: Недей да идваш там –
ZH: 不去那里-

BG: в онази бяла празнота.
ZH: 在一个白色的空白。

BG: След любовта – голямата,
ZH: 后的爱 — — 大,

BG: след края на света –
ZH: 在以后的世界 — — 结尾

BG: там нищо няма, знам! –
ZH: 我知道什么都不是!–

BG: убийствен студ е там…
ZH: 杀人不眨眼的冷。

BG: Дълбока вечна самота…
ZH: 深永恒的孤独......