Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Нищо Неможе Да Ми Попречи Да Те Обичам lyrics (Chinese translation). | Имаше много отдавна
, малка омайница.
, Влюбих се още...
03:53
Reddit

Veselin Marinov - Нищо Неможе Да Ми Попречи Да Те Обичам (Chinese translation) lyrics

BG: Имаше много отдавна
ZH: 那里是很久以前

BG: малка омайница.
ZH: 小 omajnica。

BG: Влюбих се още тогава,
ZH: 我爱上然后,右

BG: бяхме почти деца…
ZH: 我们是几乎儿童。

BG: Нежният спомен далечен
ZH: 远程的温柔操盘手回忆录

BG: пак ме докосва днес -
ZH: 碰我再次今日-

BG: в шарена рокля облечен,
ZH: 在图案穿的衣服,

BG: с топъл, но властен жест.
ZH: 以温暖、 但有力的姿态。

BG: Много вода изтече
ZH: 水泄漏

BG: от онези времена.
ZH: 从这些倍。

BG: Ти си различна вече,
ZH: 你是不同的

BG: ти просто си жена.
ZH: 你只是个女人。

BG: Много вода изтече -
ZH: 水泄漏-

BG: нещо остаря у нас.
ZH: 抱怨的东西。

BG: Нищо не може да ми попречи
ZH: 没有什么可以阻止我

BG: да те обичам аз!
ZH: 是的我爱你 !

BG: Исках любов да намеря
ZH: 我爱找

BG: и затова избрах
ZH: 这就是为什么我选择了

BG: твоята топла вечеря,
ZH: 你热晚餐

BG: твоя вълшебен смях.
ZH: 你神奇的笑声。

BG: Времето нека минава,
ZH: 让打发时间

BG: истински вярвам аз -
ZH: 我相信的真正-

BG: приказката продължава
ZH: 童话故事继续

BG: с вечна любов за нас.
ZH: 用我们的永恒爱。

BG: Мое омайно момиче,
ZH: 我美丽的女孩

BG: нека дъждът да вали.
ZH: 让向雨雨。

BG: Кажи, че не ти тежи,
ZH: 告诉我你不介意,

BG: кажи и със мен продължи.
ZH: 说和我一起继续。