Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Кукувицата На Любовта lyrics (Chinese translation). | Кукувица рано ме закука
, под дървото на една смокиня,
,...
04:05
Reddit

Veselin Marinov - Кукувицата На Любовта (Chinese translation) lyrics

BG: Кукувица рано ме закука
ZH: 布谷鸟早期 zakuka 我

BG: под дървото на една смокиня,
ZH: 根据无花果树,

BG: само с тебе да се срещнем тука,
ZH: 只是想在这里和你见面

BG: с другата любов да се размина.
ZH: 其他的爱了。

BG: Лесно ме излъга тя тогава
ZH: 轻松地对我撒谎了她然后

BG: под венчило с тебе да премина.
ZH: 下你将会通过。

BG: Другата не мога, лесно да забравя, Боже,
ZH: 其他我不能轻易忘记,上帝,

BG: зарад нея всичко ме проклина.
ZH: 因为她骂我。

BG: Ах, кукувица любовта е,
ZH: 啊,杜鹃的爱

BG: все едно и също знае:
ZH: 仍然相同:

BG: за тебе кука, за него кука,
ZH: 你把它钩,

BG: а за мене само мъка...
ZH: 对我而言,只有悲伤。

BG: Кукувица рано ли закука
ZH: 杜鹃 zakuka 太早

BG: под дървото на една смокиня,
ZH: 根据无花果树,

BG: иска мене да ме няма тука,
ZH: 他想让我在这里,

BG: искам с нея аз да се размина.
ZH: 我想让她逃脱。

BG: Моя обич, аз не се преструвам,
ZH: 我的爱,我并不假装

BG: аз на себе си сега приличам.
ZH: 我自己现在。

BG: Тебе гледам денем, другата нощес сънувам,
ZH: 你看在白天,那天晚上我梦

BG: тебе любя, другата обичам...
ZH: 你爱对方。