Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта lyrics (Japanese translation). | Закъснели обещания
, са очите на нощта.
, Ти мълчиш като...
03:50
Reddit

Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта (Japanese translation) lyrics

BG: Закъснели обещания
JA: 期限切れの約束

BG: са очите на нощта.
JA: 夜の目です。

BG: Ти мълчиш като признание
JA: 帰属します。

BG: в дъжда си тръгва любовта.
JA: 雨の中で愛を残します。

BG: Търсиш думи за сбогуване,
JA: 別れの言葉を探してください。

BG: а от думи няма нужда.
JA: 言葉の必要はありません。

BG: За последно се целуваме
JA: 最後のキス

BG: и ти си тръгваш друга - вече чужда.
JA: もう別の外国人を残しています。

BG: Ако времето лекува,
JA: 時間を癒す、場合

BG: нека мен не ме щади,
JA: せていないスペア

BG: а да спре мига,във който
JA: で、点滅を停止するには

BG: бавно тръгваш ти.
JA: 遅くなります。

BG: Още нещо да ти кажа,
JA: もう一つは、あなたに言うこと

BG: за последно да ти кажа:
JA: 最後の時間を言う:

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: Казват времето лекува.
JA: 彼らは時間を癒すと言います。

BG: Не,не вярвам на това.
JA: いいえ、私は信じていないこと。

BG: Виждам само теб,
JA: あなただけを参照してください。

BG: обърна ли назад глава.
JA: 頭を引き返した。

BG: И каквото и да правя
JA: 何をして

BG: нито мога,нито ще забравя:
JA: どちらもすることができますも忘れないだろう:

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: Дълги нощи и самотни дни.
JA: 長い夜、孤独な日。

BG: Как ми липсва всичко твое.
JA: どのように私はあなたのすべてを欠場します。

BG: А колко искам да си пак до мен.
JA: 私に戻ってしたいどのくらい。

BG: След тебе всичко е измислица.
JA: なた後すべてはフィクションです。

BG: И ако времето лекува,
JA: 時間を癒す、場合

BG: нека мен не ме щади,
JA: せていないスペア

BG: а да спре мига,във който
JA: で、点滅を停止するには

BG: бавно тръгваш ти.
JA: 遅くなります。

BG: Още нещо да ти кажа,
JA: もう一つは、あなたに言うこと

BG: за последно да ти кажа:
JA: 最後の時間言う:

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: Как ми липсваш!
JA: どのように私はあなたを欠場 !

BG: И как те искам!
JA: する方法。

BG: Как те искам!
JA: どのように彼らが欲しい !

BG: И каквото и да правя
JA: 何をして

BG: нито мога,нито ще забравя:
JA: どちらもすることができますも忘れないだろう:

BG: Как те искам!
JA: どのように彼らが欲しい !

BG: Кяк ми липсваш!
JA: CJK が行方不明 !

BG: Колко нежност има в тази нощ!
JA: どのように多くの優しさがその夜 !

BG: А аз заспивам без любов!
JA: 私は愛のない眠りに落ちる !