Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта lyrics (English translation). | Закъснели обещания
, са очите на нощта.
, Ти мълчиш като...
03:50
Reddit

Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта (English translation) lyrics

BG: Закъснели обещания
EN: Overdue promises

BG: са очите на нощта.
EN: are the eyes of night.

BG: Ти мълчиш като признание
EN: You attribution

BG: в дъжда си тръгва любовта.
EN: in the rain leave love.

BG: Търсиш думи за сбогуване,
EN: Looking for words for goodbye,

BG: а от думи няма нужда.
EN: no need of words.

BG: За последно се целуваме
EN: The last Kiss

BG: и ти си тръгваш друга - вече чужда.
EN: and you're leaving another foreign anymore.

BG: Ако времето лекува,
EN: If time heals,

BG: нека мен не ме щади,
EN: Let me not spares,

BG: а да спре мига,във който
EN: and to stop the flashing, in which

BG: бавно тръгваш ти.
EN: slow going.

BG: Още нещо да ти кажа,
EN: One more thing to say to you,

BG: за последно да ти кажа:
EN: for the last time to say:

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: Казват времето лекува.
EN: They say time heals.

BG: Не,не вярвам на това.
EN: No, I don't believe that.

BG: Виждам само теб,
EN: I see only you,

BG: обърна ли назад глава.
EN: turned back head.

BG: И каквото и да правя
EN: And whatever you do

BG: нито мога,нито ще забравя:
EN: Neither can, nor will I forget:

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: Дълги нощи и самотни дни.
EN: Long nights and lonely days.

BG: Как ми липсва всичко твое.
EN: How I miss everything of yours.

BG: А колко искам да си пак до мен.
EN: And how much I want to back to me.

BG: След тебе всичко е измислица.
EN: After thee everything is fiction.

BG: И ако времето лекува,
EN: And if time heals,

BG: нека мен не ме щади,
EN: Let me not spares,

BG: а да спре мига,във който
EN: and to stop the flashing, in which

BG: бавно тръгваш ти.
EN: slow going.

BG: Още нещо да ти кажа,
EN: One more thing to say to you,

BG: за последно да ти кажа:
EN: for the last time tosay:

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: Как ми липсваш!
EN: How I miss you!

BG: И как те искам!
EN: And how they want.

BG: Как те искам!
EN: How they want!

BG: И каквото и да правя
EN: And whatever you do

BG: нито мога,нито ще забравя:
EN: Neither can, nor will I forget:

BG: Как те искам!
EN: How they want!

BG: Кяк ми липсваш!
EN: CJK missing you!

BG: Колко нежност има в тази нощ!
EN: How much tenderness there that night!

BG: А аз заспивам без любов!
EN: And I fall asleep without love!