Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта lyrics (Chinese translation). | Закъснели обещания
, са очите на нощта.
, Ти мълчиш като...
03:50
Reddit

Veselin Marinov - Когато Си Отива Любовта (Chinese translation) lyrics

BG: Закъснели обещания
ZH: 逾期未交的承诺

BG: са очите на нощта.
ZH: 是夜的眼睛。

BG: Ти мълчиш като признание
ZH: 你归属

BG: в дъжда си тръгва любовта.
ZH: 在雨中留下的爱。

BG: Търсиш думи за сбогуване,
ZH: 寻找词为再见,

BG: а от думи няма нужда.
ZH: 没有需要的字。

BG: За последно се целуваме
ZH: 最后的吻

BG: и ти си тръгваш друга - вече чужда.
ZH: 和你再要走另一外资。

BG: Ако времето лекува,
ZH: 如果时间能治愈,

BG: нека мен не ме щади,
ZH: 让我没有备件,

BG: а да спре мига,във който
ZH: 和停止闪烁,在其中

BG: бавно тръгваш ти.
ZH: 慢去。

BG: Още нещо да ти кажа,
ZH: 一件事要对你说,

BG: за последно да ти кажа:
ZH: 最后一次说:

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: Казват времето лекува.
ZH: 他们说时间可以治愈。

BG: Не,не вярвам на това.
ZH: 不,我不相信。

BG: Виждам само теб,
ZH: 我看到只有你,

BG: обърна ли назад глава.
ZH: 回过身的头。

BG: И каквото и да правя
ZH: 不管你做什么

BG: нито мога,нито ще забравя:
ZH: 既不能,也不能将我忘不了:

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: Дълги нощи и самотни дни.
ZH: 漫长的夜晚,寂寞的日子。

BG: Как ми липсва всичко твое.
ZH: 我是多么想你的一切。

BG: А колко искам да си пак до мен.
ZH: 和我想要回我的多少。

BG: След тебе всичко е измислица.
ZH: 在你之后一切都是小说。

BG: И ако времето лекува,
ZH: 如果时间能治愈,

BG: нека мен не ме щади,
ZH: 让我没有备件,

BG: а да спре мига,във който
ZH: 和停止闪烁,在其中

BG: бавно тръгваш ти.
ZH: 慢去。

BG: Още нещо да ти кажа,
ZH: 一件事要对你说,

BG: за последно да ти кажа:
ZH: 到最后一次你说:

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: Как ми липсваш!
ZH: 怎么我想念你 !

BG: И как те искам!
ZH: 和他们的希望。

BG: Как те искам!
ZH: 他们要如何 !

BG: И каквото и да правя
ZH: 不管你做什么

BG: нито мога,нито ще забравя:
ZH: 既不能,也不能将我忘不了:

BG: Как те искам!
ZH: 他们要如何 !

BG: Кяк ми липсваш!
ZH: CJK 想念你 !

BG: Колко нежност има в тази нощ!
ZH: 多少柔情那里那晚 !

BG: А аз заспивам без любов!
ZH: 我睡着了没有爱 !