Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Изхвърлени Цветя lyrics (Japanese translation). | Тази заран
, под един прозорец
, аз видях изхвърлени...
03:10
video played 668 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - Изхвърлени Цветя (Japanese translation) lyrics

BG: Тази заран
JA: この朝

BG: под един прозорец
JA: ウィンドウの下

BG: аз видях изхвърлени цветя,
JA: 捨てられた花を見た

BG: като нежелани вече чувства,
JA: 副作用として既に感じています。

BG: като стъпкана за миг мечта.
JA: 瞬間夢を踏みつけを有するします。

BG: Исках да ги събера отново,
JA: もう一度、それらを収集したいのですが。

BG: да ги върна, но не бях готов.
JA: それらが戻ってを取得するが、準備ができているではなかった。

BG: Тази заран
JA: この朝

BG: някой бе изхвърлил
JA: 誰かを捨てていた

BG: през прозореца една любов.
JA: 窓の 1 つの愛。

BG: Снощи от небесната градина,
JA: 天の庭からの最後の夜

BG: беше ги набрала любовта,
JA: それはそれらと呼ばれる愛、

BG: но сега лежаха неразбрани
JA: しかし、今誤解を置く

BG: и красиви даже във скръбта...
JA: 悲しみでも美しい。

BG: Изхвърлени цветя,
JA: 捨てられた花

BG: вас не може никой да ви върне.
JA: あなた誰も戻すことができます。

BG: Изгубена любов,
JA: 失われた愛

BG: никога при нас не се завръща...
JA: 米国ではなかったが帰ってきたです。

BG: Изхвърлени цветя,
JA: 捨てられた花

BG: аз не мога вече да ви върна.
JA: 私はあなたを戻すことはできません。

BG: Изгубена любов,
JA: 失われた愛

BG: целия на пепел ме превърна...
JA: 灰の全体は私になってください。