Artist: 
Search: 
Veselin Marinov - Изхвърлени Цветя lyrics (Chinese translation). | Тази заран
, под един прозорец
, аз видях изхвърлени...
03:10
video played 668 times
added 8 years ago
Reddit

Veselin Marinov - Изхвърлени Цветя (Chinese translation) lyrics

BG: Тази заран
ZH: 今天上午

BG: под един прозорец
ZH: 下一个窗口

BG: аз видях изхвърлени цветя,
ZH: 我看见被丢弃的花

BG: като нежелани вече чувства,
ZH: 作为一侧已经感觉

BG: като стъпкана за миг мечта.
ZH: 有践踏的时刻的梦想。

BG: Исках да ги събера отново,
ZH: 我想要把它们收集起来再次,

BG: да ги върна, но не бях готов.
ZH: 要让他们回来,但我还没有准备好。

BG: Тази заран
ZH: 今天上午

BG: някой бе изхвърлил
ZH: 有人已经甩了

BG: през прозореца една любов.
ZH: 通过这个窗口,一种爱。

BG: Снощи от небесната градина,
ZH: 昨晚从天上的花园,

BG: беше ги набрала любовта,
ZH: 它叫他们爱,

BG: но сега лежаха неразбрани
ZH: 但现在的在于被误解

BG: и красиви даже във скръбта...
ZH: 和美丽甚至在悲痛中。

BG: Изхвърлени цветя,
ZH: 被丢弃的花

BG: вас не може никой да ви върне.
ZH: 你没有人可以带你回去。

BG: Изгубена любов,
ZH: 失去的爱,

BG: никога при нас не се завръща...
ZH: 从来没有在美国是回来。

BG: Изхвърлени цветя,
ZH: 被丢弃的花

BG: аз не мога вече да ви върна.
ZH: 我不能给你带回。

BG: Изгубена любов,
ZH: 失去的爱,

BG: целия на пепел ме превърна...
ZH: 灰的整个转动了我。