Artist: 
Search: 
Vesela - Зимен Сън lyrics (Chinese translation). | Зимен сън изпи душата ми.
, Слива се ноща със мойте дни.
,...
03:57
video played 215 times
added 9 years ago
Reddit

Vesela - Зимен Сън (Chinese translation) lyrics

BG: Зимен сън изпи душата ми.
ZH: 休眠状态喝了我的灵魂。

BG: Слива се ноща със мойте дни.
ZH: 梅花是与我一天一夜。

BG: Толкова щастлива бях със теб.
ZH: 很高兴和你在一起。

BG: Днес съм непотребно късче лед.
ZH: 今天,我是冰的有点无用。

BG: В зимен сън ли спят очите ми?
ZH: 在休眠状态中睡着我的眼睛吗?

BG: Аз не роня даже и сълзи.
ZH: 我甚至没有流流下了眼泪。

BG: Никого не чакам в този студ.
ZH: 在冰冷的天气中无需等待。

BG: Ляга самотата в моя скут.
ZH: 在我的腿床寂寞。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Кой ще направи нежното чудо
ZH: 谁会做温柔的奇迹

BG: от зимен сън да ме събуди?
ZH: 从休眠状态来叫我起床吗?

BG: Кой ще ми прати пак слънце в душата,
ZH: 谁将我再次发送阳光在灵魂里

BG: за да възкръсне в мен жената? (x2)
ZH: 上升中我的女人吗?(2)

BG: Зимен сън изпи сърцето ми.
ZH: 休眠状态喝了我的心。

BG: Толкова само едва тупти.
ZH: 所以只是勉强打。

BG: Трудно е във този свят суров
ZH: 很难在这个世界原油

BG: то да оцелее без любов.
ZH: 它能生存没有爱。

BG: Припев: (x2)
ZH: 合唱: (x 2)

BG: ...за да възкръсне в мен жената.
ZH: ...上升中我的女人。