Artist: 
Search: 
Veronika - Loshite Momicheta Ne Plachat (feat. Cveti) lyrics (Chinese translation). | 1. Цвети:
, Лоша, най - обичам да съм лоша, безогледна и...
04:16
video played 405 times
added 9 years ago
by stikcs
Reddit

Veronika - Loshite Momicheta Ne Plachat (feat. Cveti) (Chinese translation) lyrics

BG: 1. Цвети:
ZH: 1。: Cveti

BG: Лоша, най - обичам да съм лоша, безогледна и нахална, подла и материална.Чувства, мразя като имам чувств, по мъже не ге пилея и последна аз се смея.
ZH: 坏,我很坏,bezogledna 和 nahalna,和材料 podla。 感情,最讨厌在男性不 GE pileâ 的 čuvstv,以及最后笑。

BG: 2. Вероника:
ZH: 2.韦罗妮卡:

BG: Имаш много тежък маниер.Всяка нощ въртиш поредния кавалер в твоята игра.Ти си богиня в интригата.Всеки мъж за теб е банкомат и идея нямаш ти, че в този свят има и любов. А ти бъди каквато искаш, ти но в очите ми не ме лъжи, че лошите момичета не плачат. Сами, те са толкова сами и няма начен да не ги боли, че за никой нищо те не значат.
ZH: 你有非常严重的方式。 你是 intrigata 你的每个男人是你没有自动取款机和这个世界是有想法的女神在游戏中的串行骑士也爱每夜 v″rtiš。都是你的好友如你所想的但你不在我的眼里我就在于那坏女孩不 plačat。他们自己,他们是如此孤单和不 načen 不会伤害他们,没有为他们做不到。

BG: 3. Цвети:
ZH: 3。: Cveti

BG: Лоша, най - обичам да съм лоша, да си връщам на лъжците и да им броя сълзите. Мога само с поглед да напивам, чужди връзки да разбивам и щастлива да заспивам.
ZH: 坏,最我很坏,去到 l″žcite 和编号 s″lzite。我只期待外国链接到 napivam、 razbivam zaspivam 和快乐。

BG: 4. Вероника:
ZH: 4.韦罗妮卡:

BG: Тази нощ щастлива ли заспа? Има мъж до теб, но всъщност си пак сама.Помниш ли кажи някога ти да си обичала? Всеки мъж за теб е банкомат и идея нямаш ти, че в този свят има и любов. А ти бъди каквато искаш, ти но в очите ми не ме лъжи, че лошите момичета не плачат. Сами, те са толкова сами и няма начин да не ги боли, че за никой нищо те не значат. (2)
ZH: 那天晚上像扎斯帕一样快乐吗?有一个男人给你,但实际上它仍然孤独。 你还记得曾经告诉你对你的爱吗?你的每个男人是 ATM 和你没有想到在这世上还有也爱。都是你的好友如你所想的但你不在我的眼里我就在于那坏女孩不 plačat。本身,它们是如此孤单,有没有办法不会伤害他们,没有为他们做不到。() 2

BG: А ти бъди каквато искаш, ти но в очите ми не ме лъжи, че лошите момичета не плачат. Сами, те са толкова сами и няма начен да не ги боли, че за никой нищо те не значат.
ZH: 都是你的好友如你所想的但你不在我的眼里我就在于那坏女孩不 plačat。他们自己,他们是如此孤单和不 načen 不会伤害他们,没有为他们做不到。