Artist: 
Search: 
Veronika - Стъклен Свят lyrics (Chinese translation). | Телата ни са разделени
, от стъклена преграда от лъжи
,...
04:36
video played 1,259 times
added 7 years ago
Reddit

Veronika - Стъклен Свят (Chinese translation) lyrics

BG: Телата ни са разделени
ZH: 我们的身体被划分成

BG: от стъклена преграда от лъжи
ZH: 从玻璃屏障的谎言

BG: Душите ни са наранени,
ZH: 我们的灵魂受到伤害,

BG: един за друг ли бяхме
ZH: 我们作了彼此

BG: двама аз и ти?
ZH: 你和我吗?

BG: И дали искахме любовта?
ZH: 如果我们爱吗?

BG: Колко тъжно е това,
ZH: 这是多么悲伤

BG: чуждата постеля.
ZH: 外国的垃圾。

BG: Ти наказа любовта
ZH: 批评你爱

BG: Вечно стълена стена
ZH: 永远 st″lena 墙

BG: двамата разделя.
ZH: 两个拆分。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Моите ръце към тебе да протягам,
ZH: 我向你伸出的手

BG: моето сърце към тебе пак да бяга,
ZH: 我的心对你再要逃离,

BG: никога помни не ще да бъдем
ZH: 我记得不会

BG: двама в този свят,
ZH: 两人在这个世界上,

BG: тъжен свят,стъклен свят.
ZH: 悲伤的世界,玻璃地球。

BG: Oсъдени аз и ти!
ZH: Os″deni 你和我 !

BG: В стъклен свят от лъжи.
ZH: 在谎言的世界。

BG: Телата ни така обрече
ZH: 我们的身体如此厄运

BG: да се жадуват те завинаги
ZH: 渴望你永远

BG: Да се окосват няма вече,
ZH: 到 okosvat 不多

BG: стъклена стена ги спира
ZH: 玻璃墙停止他们

BG: от лъжи и боли щом рани любовта
ZH: 谎言的伤害时爱的伤口

BG: Вечно стълена стена двамата разделя
ZH: St″lena 墙永远划分两个

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Колко тъжно е това, чуждата постеля.
ZH: 这是多么悲伤外国垃圾。

BG: Ти наказа любовта
ZH: 批评你爱

BG: Вечно стълена стена двамата разделя.
ZH: 永远 st″lena 墙划分两个。

BG: Припев:/2х/
ZH: 合唱: / 2 x /