Artist: 
Search: 
Reddit

Verjnuarmu - Räähähenki lyrics

Tyvenellä liekki lyhyn liehuu / seinilllä ruanut, rievut riehuu
Kansj' halakoluaton hakkoo / tuppeja tinasija tuvassa takkoo
Saanankivet seinille sinkoo / pihhaan laateet lahot linkoo

Levoton renki, räähähenki

Oekus tuo toes sielulle raahan
Solomis hihhaan surunaahan
Piällä jos oes puinen palttoo
Suattas tuota mielesä malttoo

Uunista pölläätti tuhkat tuppaan / palavat pärreet paeskas pelukoppaan
Karkas tulj' pehkuille / pehkuilta seinille
Seiniltä orsille / nyt palavasta pirtistä huutaa

Syytönnä lahattu, suohon haavvattu

Tytär talon luppauksen anto
Kaana ja katteus kalaman toe
Kirkon kuppeeseen kantakee
Veljmiehelle tuomijo antakee