Artist: 
Search: 
Vazquez Sounds - All I Want For Christmas Is You lyrics (Bulgarian translation). | I don't want a lot for Christmas
, There is just one thing I need
, I don't care about the...
04:06
video played 1,146 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Vazquez Sounds - All I Want For Christmas Is You (Bulgarian translation) lyrics

EN: I don't want a lot for Christmas
BG: Не искам много за Коледа

EN: There is just one thing I need
BG: Има само едно нещо, имам нужда от

EN: I don't care about the presents
BG: Не ми пука за подаръци

EN: Underneath the Christmas tree
BG: Под коледно дърво

EN: I just want you for my own
BG: Аз просто искам за моите собствени

EN: More than you could ever know
BG: Повече, отколкото можеш да си знаят

EN: Make my wish come true
BG: Направи ми желание се сбъдне

EN: All I want for Christmas
BG: Всичко, което искам за Коледа

EN: Is you
BG: Е ти

EN: I don't want a lot for Christmas
BG: Не искам много за Коледа

EN: There is just one thing I need
BG: Има само едно нещо, имам нужда от

EN: And I don't care about the presents
BG: И не ми пука за подаръци

EN: Underneath the Christmas tree
BG: Под коледно дърво

EN: I don't need to hang my stocking
BG: Не трябва да се мотае ми отглеждане

EN: There upon the fireplace
BG: Там при камината

EN: Santa Claus won't make me happy
BG: Дядо Коледа няма да ме направи щастлив

EN: With a toy on Christmas Day
BG: С играчка в деня на Коледа

EN: I just want you for my own
BG: Аз просто искам за моите собствени

EN: More than you could ever know
BG: Повече, отколкото можеш да си знаят

EN: Make my wish come true
BG: Направи ми желание се сбъдне

EN: All I want for Christmas is you
BG: Всичко което искам за Коледа е вие

EN: You baby
BG: Baby

EN: Oh I won't ask for much this Christmas
BG: О няма да питам за много тази Коледа

EN: I won't even wish for snow
BG: Аз дори няма да искат за сняг

EN: And I'm just gonna keep on waiting
BG: И аз съм просто ще продължават да чакат

EN: Underneath the mistletoe
BG: Под имела

EN: I won't make a list and send it
BG: Аз няма да направя списък и да го изпратите

EN: To the North Pole for Saint Nick
BG: До Северния полюс за Saint Ник

EN: I won't even stay awake to
BG: Аз дори няма да остана буден до

EN: Hear those magic reindeer click
BG: Чувам тези магически елени щракнете върху

EN: 'Cause I just want you here tonight
BG: Защото искам тук тази вечер

EN: Holding on to me so tight
BG: Стопанството ми така здраво

EN: What more can I do?
BG: Какво повече мога да направя?

EN: Baby all I want for Christmas is you
BG: Baby всички искам за Коледа е вие

EN: You
BG: Вие

EN: Oh all the lights are shining
BG: О всички светлини светят

EN: So brightly everywhere
BG: Така ярко навсякъде

EN: And the sound of children's
BG: И звука на Детска

EN: Laughter fills the air
BG: Смях изпълва въздуха

EN: And everyone is singing
BG: И всеки пее

EN: I hear those sleigh bells ringing
BG: Чувам тези шейната звънчета звънене

EN: Santa won't you bring me the one I really need?
BG: Дядо Коледа няма да ми донесе една наистина трябва?

EN: Won't you please bring my baby to me?
BG: Няма да ви моля, донесете ми бебето ми?

EN: Oh I don't want a lot for Christmas
BG: О не искам много за Коледа

EN: This is all I'm asking for
BG: Това еВсички те питам за

EN: I just want to see my baby
BG: Аз просто искам да видя моето бебе

EN: Standing right outside my door
BG: Стои правото извън вратата ми

EN: Oh I just want you for my own
BG: О искам за моите собствени

EN: More than you could ever know
BG: Повече, отколкото можеш да си знаят

EN: Make my wish come true
BG: Направи ми желание се сбъдне

EN: Baby all I want for Christmas is
BG: Бебето всички искам за Коледа е

EN: You baby
BG: Baby

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: Всичко което искам за Коледа е baby

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: Всичко което искам за Коледа е baby

EN: All I want for Christmas is you baby
BG: Всичко което искам за Коледа е baby