Artist: 
Search: 
Reddit

Varius Manx - Nie Teraz lyrics

Jest tutaj
Niechciany nigdy gość
Szuka cię wzrokiem
I wyciąga dłoń
Tak chciałabym
Dziś odwagę mieć
Powiedzieć jej
By poszła stąd

Czemu ty
Czemu teraz
Kto powiedział że
To twoja kolej
Nie chcę tak
Nie potrafię
Proszę, nie śpiesz się
Nie uciekaj

Pamiętam
Wszystkie chwile gdy
Snułyśmy plany
Jak zadziwić świat
Nie można
Mówić koniec
Gdy meta wciąż daleko jest

Czemu ty
Czemu teraz
Kto powiedział że
To twoja kolej
Nie chcę tak
Nie potrafię
Proszę, nie śpiesz się
Nie uciekaj
Nie teraz