Artist: 
Search: 
Reddit

Van Khanh - Mai Troi Lai Hue lyrics

Tác giả: Đynh Trầm Ca

Tôi chờ anh trở về mở hội
Tôi chờ anh trên bến sông xưa
Con sông Hương nước trôi lững lờ
Tôi chờ anh trong những ngã nội thành
Tôi chờ anh trở về mở hội
Tôi chờ anh trên bến Kim Long
Con sông xưa mối tình An Hội
Tôi chờ anh bên sóng vỗ Thuận An

Khi anh về tóc tôi giờ bạc trắng
Gia Hội buồn bến Ngự nhớ thương anh
Nỗi nhớ mong trong chuỗi ngày còn lại
Mặc cho sông nước vẫn chảy đôi dòng
Tôi chờ anh trở về mơ hồ
Tôi chờ anh trên dốc Nam Giao
Tóc ai bay bên trường Quốc học
Tôi chờ anh bên Đồng Khánh sương mù
Bao giờ anh trở về mở hội
Bao giờ anh tới bến sông Hương
Nơi xưa ta hò mái đẩy Ơi à ơi,
anh trở lại quê nhà