Artist: 
Search: 
Van Halen - Jamie's Cryin' lyrics (Bulgarian translation). | She saw the look in his eyes
, N' she knew better
, He wanted her tonight
, And it was now or...
03:31
video played 1,287 times
added 6 years ago
Reddit

Van Halen - Jamie's Cryin' (Bulgarian translation) lyrics

EN: She saw the look in his eyes
BG: Тя е видял в очите си търси

EN: N' she knew better
BG: N' Тя познаваше по-добре

EN: He wanted her tonight
BG: Той я иска довечера

EN: And it was now or never
BG: И е било сега или никога

EN: He made her feel so sad
BG: Той прави я така Тъжен съм

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin' Now Jamie wouldn't say all right
BG: О whoa, whoa, на Джейми cryin' сега Джейми няма как кажа всички права

EN: She knew he'd forget her
BG: Тя познаваше, той би я забравите

EN: N' so they said ah-good night
BG: N' така казах Ах добър вечер

EN: Oh, and now he's gone forever
BG: О и сега той е отишло завинаги

EN: She wants to send him a letter, uh yeah yeah
BG: Тя иска да му изпрати писмо, Ами да да

EN: Uh, just to try to make herself feel better
BG: Ами просто да опитате да направите издържа накараш

EN: It said "Gimme (Gimme a call sometime)"
BG: Тя казва, "Дай ми (Дай ми повикване някога)."

EN: But she knows what that'll get her
BG: Но тя знае какво който ще я се

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Now Jamie's been in love before (Ahh-ahh)
BG: Джейми сега е в любовта преди (ААА-Ааа)

EN: And she knows what love is for (Ahh-ahh)
BG: И тя знае какво любовта е за (ААА-Ааа)

EN: It should mean a little, a little more (Ahh-ahh)
BG: Това трябва да означава малко, малко повече (ААА-Ааа)

EN: Than one night stands. Woo!
BG: От една нощ стои. Woo!

EN: (Guitar Solo)
BG: (Соло)

EN: She wants to send him a letter, uh yeah yeah
BG: Тя иска да му изпрати писмо, Ами да да

EN: Just to try to make herself feel better
BG: Просто да се опитаме да се издържа накараш

EN: It said "Gimme (Gimme a call sometime)"
BG: Тя казва, "Дай ми (Дай ми повикване някога)."

EN: But she knows what that'll get her Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: Но тя знае какво което ще се си Oh, whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'

EN: Oh, whoa, whoa, Jamie's cryin'
BG: О whoa, whoa, Джейми на cryin'