Artist: 
Search: 
Vado - Speakin' Tungs (feat. Cam'ron) lyrics (Bulgarian translation). | Say WHAT?! BITCH
, What you mean what you need ma?
, Ass crack is seen under ya jeans ma.
, Let me...
03:40
video played 1,853 times
added 7 years ago
Reddit

Vado - Speakin' Tungs (feat. Cam'ron) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Say WHAT?! BITCH
BG: Кажи какво? Кучка

EN: What you mean what you need ma?
BG: Какво искаш да кажеш това, което трябва ma?

EN: Ass crack is seen under ya jeans ma.
BG: Доц. пляскане се вижда по теб дънки ma.

EN: Let me place a single right in between ma
BG: Позволете ми да направя едно право по между УО

EN: Late nights, you could let him in
BG: Късно вечер, можете да го пусне в

EN: Tell a friend, Tell a friend how my cheda spend
BG: Изпрати на приятел Изпрати на приятел как си прекарват cheda

EN: Most definite
BG: Най-категоричен

EN: Where ever my crew at, it's most definite.
BG: Ако някога си на екипажа на, това е най-категорично.

EN: You aint got no wins in me casa
BG: Не е ли не победи в мен Casa

EN: Maggianos hoppin outa benz like a mobster
BG: Maggianos Бягство outa Benz като гангстер

EN: Pasta, pellegrino pennie ala vodka
BG: Паста, Пелегрино pennie ала водка

EN: Lobster, Filipino talking to me proper
BG: Омари, филипински говориш с мен правилното

EN: uh hu.. uh hu
BG: ъ-ъ .. HU ъ-ъ Унгария

EN: whoa whoa
BG: чакай чакай

EN: You go slime, its your time
BG: Отиваш тиня, неговото време

EN: put your bracelets in the air and let that gold shine
BG: сложиш гривни във въздуха и нека това обувки злато

EN: ma, whats really whats good
BG: ма, какво наистина какво добро

EN: because if i get some have her speaking in tongues.
BG: защото, ако аз добивам някои са си говори на езици.

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате

EN: Ah ciroc poppa, what's poppin'
BG: Ах ciroc тате, какво е Poppin '

EN: Mix coke and rum weed got us both numb
BG: Mix кокс и трева ром ни има, така вцепенен

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате

EN: Mommy like athletes
BG: Мама като спортисти

EN: I start to laugh again
BG: Започвам да се смея отново

EN: whats your last name, boo? Kardashian?
BG: Какво си фамилно име, Бу? Кардашиан?

EN: Yeah I got all the money
BG: Да имам всичките пари

EN: Motorcycles motor homes, yeah I own that honey
BG: Мотоциклети моторни домове, да имам, че медът

EN: rap man I change plans
BG: рап човек да променя плановете

EN: Might of seen me on gang land
BG: Може би на мен видян на бандата земя

EN: count numbers rainman
BG: брой номера rainman

EN: Bowling allies, stay in your lane fam
BG: Боулинг съюзници, остана в алеята FAM

EN: check the check though
BG: проверка на проверката обаче

EN: X O neck glow
BG: XO врата светят

EN: Chain borrow, hollow, echo
BG: Верига назаем, кухи, ехо

EN: x though, wet though
BG: х макар, мокро че

EN: lets go metro
BG: Хайде метрото

EN: politan area
BG: метрополните области

EN: killa with the x flow
BG: Killa с х поток

EN: I do what I do what I does
BG: Правя това, което правя това, което се

EN: I do what I want love is love
BG: Правя това, което искам любовта е любов

EN: My nickname is spit game
BG: Моят прякор е плюе играта

EN: Shit mang
BG: Мамка му Манго

EN: Ice on the arm
BG: Лед на рамото

EN: no wrist sprain
BG: не китката навяхване

EN: Ma, whats really whats good
BG: Ма, какво наистина какво добро

EN: Because if get some have her speaking in tongues
BG: Защото, ако получите някои са си говори на езици

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате

EN: Ah, so rock popping whats popping
BG: Ах, така рок мак какъв мак

EN: Mix coke and rum weed got us both numb
BG: Mix кокс и трева ром ни има, така вцепенен

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате

EN: tell me something I wanna hear
BG: Кажи ми нещо, което искам да чуя

EN: Trench coat and heals is nothing you wanna wear
BG: Тренч палто и лекува какво искате да се носят

EN: Put your friend on, she wanna stare
BG: Сложи си приятел на, тя иска да се вглеждат

EN: Chicks like airs, every weekend I wanna pair
BG: Пилета като излъчва всеки уикенд Искам да двойка

EN: It's a family affair, only the fam here
BG: Това е едно семейство, само FAM тук

EN: Whole Harlem, uptown we staying here
BG: Цели Харлем, горната част на града може да остана тук

EN: Chrome bottles bracelets and shaved legs
BG: Chrome бутилки гривни и обръсна краката

EN: No vado ain't rich, but damn near
BG: Не Vado не е богат, но по дяволите близо

EN: As long as it's me and cam near
BG: Докато тя ме и камера близо до

EN: They like remo and sam running the tan jig
BG: Те обичат Ремо и Сам работи на тен кука

EN: Like what you said ya, nuff talk
BG: Харесва ми това, което каза ти, nuff беседа

EN: want the G-4 to laying where
BG: искам на Г-4 за кокошки, когато

EN: Ma, whats really whats good
BG: Ма, какво наистина какво добро

EN: Because if I got some have her speaking in tongues
BG: Защото, ако аз имам някои са си говорене на езици

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате

EN: Ah, so rock poppin whats poppin
BG: Ах, така че какъв рок Poppin Poppin

EN: Mix coke and rum weed got us both numb
BG: Mix кокс и трева ром ни има, така вцепенен

EN: Like what you say
BG: Харесва ми това, което казвате