Artist: 
Search: 
Vader - Never Say My Name lyrics (Bulgarian translation). | Since Your Rebirth
, I am always with You
, Deep in Your mind
, Creative, protective
, And never...
02:36
video played 229 times
added 8 years ago
Reddit

Vader - Never Say My Name (Bulgarian translation) lyrics

EN: Since Your Rebirth
BG: Тъй като си прераждане

EN: I am always with You
BG: Аз съм винаги с вас

EN: Deep in Your mind
BG: Дълбоко в ума си

EN: Creative, protective
BG: Creative, защитни

EN: And never forget it...
BG: И никога не го забравя...

EN: I was and I am
BG: Аз бях и аз съм

EN: In Your thoughts and Your breath
BG: В мислите си и си дъх

EN: I dwell in Your dreams
BG: Аз живея в вашите мечти

EN: I am Your Life and Your Death
BG: Аз съм си живота и смъртта си

EN: Lead: Peter / Marek
BG: Олово: Петър / Марек

EN: I stay with You
BG: Аз оставам с вас

EN: Every day, every night
BG: Всеки ден, всяка нощ

EN: You hear my whispers
BG: Ще чуете ми шепне

EN: I am Your guide
BG: Аз съм Вашият пътеводител

EN: So never again
BG: Така че никога отново

EN: Say my name aloud
BG: Казвам името ми глас

EN: Protect what You've got
BG: Защита на това, което имаш

EN: And keep it away from the crowd
BG: И да я държи далеч от тълпата