Artist: 
Search: 
Usher - OMG (feat. will.i.am) lyrics (Bulgarian translation). | [Will.I.Am:]
, Oh myyyy*
, Oh myy gosh
, I did it again, so I'm gone let the beat drop
, Oh myy...
04:41
video played 4,213 times
added 8 years ago
Reddit

Usher - OMG (feat. will.i.am) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Will.I.Am:]
BG: [Will.I.Am:]

EN: Oh myyyy*
BG: О myyyy *

EN: Oh myy gosh
BG: О, Боже myy

EN: I did it again, so I'm gone let the beat drop
BG: Пак го направих, за да ме няма нека победи спад

EN: Oh myy gosh
BG: О, Боже myy

EN: [Usher:]
BG: [Usher:]

EN: Baby let me...
BG: Baby ме пусне ...

EN: Baby let me...
BG: Baby ме пусне ...

EN: Baby let me...
BG: Baby ме пусне ...

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Baby let me love you downnn
BG: Скъпа, нека ме обича downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: Baby I can break you downnn
BG: Скъпа, може да се счупят ви downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: I mean like, ooh myy gosh I'm soo in love
BG: Искам да кажа като, о Боже myy Аз съм Су в любовта

EN: I found you finallyy, it make me want to say
BG: Намерих те finallyy, тя ме накара да искам да кажа

EN: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
BG: Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох,

EN: Ohh myy gosh
BG: Ох myy брей

EN: It make me want to say
BG: Това ме накара да искам да кажа

EN: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
BG: Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох

EN: [Verse 1:]
BG: [Куплет 1:]

EN: I fell in love with shawty when I seen her on the dance floor
BG: Аз се влюбих в Shawty, когато я види на дансинга

EN: She was dancing sexy, pop, pop, popping, dropping, dropping low
BG: Тя е секси танци, поп, поп, мак, падаме, падаме ниско

EN: Never ever has a lady hit me on the first sight
BG: Никога не си е една дама ме удари, от пръв поглед

EN: This was something special; this was just like dynamite
BG: Това е нещо специално, това е точно като динамит

EN: Honey got a booty like pow, pow, pow
BG: Медът има плячка като Pow, Pow, Pow

EN: Honey got some boobies like wow, oh wow
BG: Медът има някои boobies като уау, о уау

EN: Girl you know I'm loving your, loving your style
BG: Момиче, ти знаеш, че съм си ми харесва, нежен стил

EN: Check, check, check, check, check, checking you out like,
BG: Вижте, вижте, проверете, проверка, проверка, можете да пробвате като,

EN: Ooh (oooh) she got it allll
BG: Ооо (Ооо) тя има го allll

EN: Sexy from her head to the toes
BG: Секси от главата до пръстите на краката

EN: And I want it all, it all, it all
BG: И аз искам всичко това, всички, всички

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Baby let me love you downnn
BG: Скъпа, нека ме обича downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: Baby I can break you downnn
BG: Скъпа, може да се счупят ви downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: Got me like, ooh myy gosh I'm soo in love
BG: Имаш мен, о Боже myy Аз съм Су в любовта

EN: I found you finallyy, it make me want to say
BG: Намерих те finallyy, тя ме накара да искам да кажа

EN: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
BG: Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох,

EN: Ohh myy gosh
BG: Ох myy брей

EN: You make me want to say (2x)
BG: Караш ме да искам да кажа (2x)

EN: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
BG: Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох

EN: [Verse 2:]
BG: [Стих 2:]

EN: Feel so? for honey out of all the girls up in this club
BG: Чувствам се толкова? за мед от всички момичета в този клуб

EN: This one got me whipped, just off one look, yep I fell in love
BG: Това ме бита, на разстояние само един поглед, Да аз се влюбих в

EN: Girl you something special, you just like dynamite
BG: Момиче, ти нещо специално, просто като динамит

EN: You're, you're, you're, you're, you're, you're, you're out of sight
BG: Вие сте, вие сте, вие сте, вие сте, вие сте, вие сте, вие сте далече от погледа

EN: Fell in love with honey like my, oh my
BG: Влюбва в мед, като моя, о

EN: Honey looking wonderful; fly, so fly
BG: Скъпа търси прекрасен; движение, така че летят

EN: Honey like a supermodel; my, oh my
BG: Медът като модел; ми, о

EN: Baby how you do that, make a grown man cry?
BG: Baby как да направите това, да направи отглеждат плаче човек?

EN: Ooh (oooh) baby, you got it alll
BG: Ооо (Ооо) бебе, имаш ли го alll

EN: Sexy from her head to the toes
BG: Секси от главата до пръстите на краката

EN: And I want it all, it all, it all
BG: И аз искам всичко това, всички, всички

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: So, honey let me love you downnn
BG: Така че, скъпи да ме обичаш downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: Baby I can break it downnn
BG: Скъпа, може да го счупи downnn

EN: There's so many ways to love ya
BG: Има толкова много начини да те обичам

EN: Got me like, ooh myy gosh I'm soo in love I found you finallyy,
BG: Имаш мен, о Боже myy Аз съм Су в любовта, която сте намерили finallyy,

EN: You make me want to say...
BG: Караш ме да искам да кажа ...

EN: Oh my gosh
BG: О, Боже

EN: Oh my
BG: ми О

EN: Oh, oh my gosh
BG: О, о, Боже мой

EN: [Will.I.Am:]
BG: [Will.I.Am:]

EN: Oh myy gosh
BG: О, Боже myy

EN: I did it again
BG: Пак го направих

EN: So I'm gone let the beat drop
BG: Така че ме няма нека победи спад

EN: [Usher:]
BG: [Usher:]

EN: Oh, oh, oh myy
BG: О, о, о myy

EN: Oh, oh, oh my, my, my, my, my, my
BG: О, о, о, моя, моя, моя, моя, моя, моя

EN: Ooh my goshoh, oh.
BG: О, моя goshoh, о.