Artist: 
Search: 
Reddit

Urt - Kui Varjud Leekidest lyrics

[vägilaul]
ÜRGJÕUD, tundmatu pimedusetuli, ma pühitsen, välja hüüan Sind
Musta sügaviku kuratlik Esikuri, uuesti tõuse, oma väega emba mind
Leegitse, leegitse üles Vaikusemerest, lase kujutelmal sind vormida
Kiremao, ihadraakoni punaverest, tulerattana meid kütma
Ilmu kui Kuu oma Ilus, paganateele suuna
Laula minu häälega, sära meie silmades
Naera kõige Looduga, kõla kogu Kosmoses
Tõuse kui tuul oma Tõega, ärka põrgulikku maailma
Valuks meid ette valmista, lahingutandrile paiska
Süda tuhandeks killuks purusta, et enam ei saaks taganeda
Täitu uue Jõu ja Väega, elulised juured kasvata
Mässu luban, võitlust tõotan, saatuseruumi ihkame raiuda
Vaenu, sõprust levita, tooreid tundeid toida
Hirmu aita võita, elu naudingust täida
Eluringi nõidusesse, armumaagia lummusesse
ÜRGJÕUD, hingeväena, hoia meid ja püsi ärksana
Kerki-Emba-Loo-Armasta, Muuda-Tõuka-Purusta-Põleta
Seal, kus süttind Tulikants, mängelgu lõputu Varjudetants
Tõuse, Leegitse"Ärka, Purusta"
Taas Avasta"Kuni Surmani"