Artist: 
Search: 
 - UpsurT & Dicho - Допинг Тест lyrics (Chinese translation). | Аре ве!
, Чуй един път.
, Искам да ви попитам вие вземате...
03:59
video played 584 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

UpsurT & Dicho - Допинг Тест (Chinese translation) lyrics

BG: Аре ве!
ZH: 是 Te !

BG: Чуй един път.
ZH: 听听一次。

BG: Искам да ви попитам вие вземате ли някакви наркотици?
ZH: 我想问问你服用任何药物吗?

BG: Вижте, взех наркотици, кога искате да ви ги донеса?
ZH: 看,我吃了药,当您想要让他们带?

BG: Взел съм днешно страшно.
ZH: 今天是可怕的决定。

BG: Сметаи щом аз кашлям.
ZH: Smetai 当我咳嗽。

BG: Машала! Това е нещо ужасно.
ZH: Mašala!这是可怕的事情。

BG: От умората, то ми омръзна
ZH: 从疲劳,他建议 j.d.我

BG: И мисля много брутално да те подхлъзна.
ZH: 我觉得很残酷地给他们 podhl″zna。

BG: В дискотеката разходчица,
ZH: 在迪斯科舞厅,razhodčica

BG: Да покажеш малко фитнес телце.
ZH: 到小小的健身 telce pokažeš。

BG: Тя ще иска да я черпя водчица.
ZH: 它将请求它给你买饮料 vodčica。

BG: Аз ще си вземем някое уискинце.
ZH: 我会将任何 uiskince。

BG: Икономисване, само на уиски не.
ZH: Ikonomisvane,不单止的威士忌。

BG: Колко си изискана, браво шашардиса ме.
ZH: 如何好吃,布拉沃 šašardisa 我。

BG: От много мислене, стана увисване
ZH: 很多人认为它松动

BG: и май само ще си говорим.
ZH: 只会讲。

BG: Абе гледа ли 300 бре.
ZH: 安倍看起来像 300 BRE。

BG: Влизам у кенефа и се чудя и се мая,
ZH: 在 kenefa 和奇迹,日志,并是玛雅人,

BG: да пикая или да чертая.
ZH: 到 pikaâ 或绘制。

BG: Сам не е редно и от джоба скубе,
ZH: Sam 是不适当和口袋斯库贝

BG: знам, че е вредно, ама то ми убао бре!
ZH: 我知道这是有害的但它我劲松 BRE !

BG: Кажи ми люти ли ти?
ZH: 告诉我你这样热吗?

BG: Искаш да ме минеш ли?
ZH: 你想让我走吗?

BG: Много ясно!
ZH: 很清楚 !

BG: Искам само се целуваме.
ZH: 我只会 celuvame。

BG: Кажи ми побърка ли се?
ZH: Pob″rka 告诉我吗?

BG: Всичко е по ноти.
ZH: 一切都是在注意到。

BG: Ще те запозная с уникални идиоти!
ZH: 他们将显示唯一白痴 !

BG: Секссс с теб до сутринта,
ZH: 直到早上,与你 Seksss

BG: понесени на колела
ZH: 在轮子上招致

BG: между бетонни железа,
ZH: 混凝土脚镣之间

BG: рушим закони, правила!
ZH: rušim 法律、 规则 !

BG: Евала бре, Джони Деп,
ZH: 大拇指上 BRE,强尼 • 戴普

BG: Направи ли допинг тест?
ZH: 做你想要提高药物的体育测试呢?

BG: I’m sorry бре, че спечелих от спортинг бет.
ZH: 我很抱歉从体育 BRE spečelih 打赌。

BG: Аз се чудя А8 или четиристаен,
ZH: 我不知道 A8 或这两个卧室,

BG: а ти ме гледаш чегебегеристаен.
ZH: 和你看我 čegebegeristaen。

BG: Абе не моа повярвам колко
ZH: 安倍并不相信多少氧化锌避雷器

BG: много време не ти спре устата.
ZH: 很多时候你停止口。

BG: Само не моем разберем,
ZH: Moem 不仅了解

BG: това парфюм ли е или марината.
ZH: 这香水或腌料。

BG: Ей, така един от моите
ZH: 嘿,所以我

BG: от амфе три дни не беше спал
ZH: 由 amfe 三天不睡着了

BG: и да ти кажа, бая се беше умирисал.
ZH: 并且说,真的有 umirisal。

BG: Некой път много ме дразните със тея хапове,
ZH: Nekoj 时间非常 draznite 我与金再泉 hapove

BG: седим натупани и се чудим какви сте вие бре?
ZH: 挂出 natupani 和 čudim 你 BRE 是什么?

BG: На пързалката си ви е най-добре на вас.
ZH: 幻灯片是他们最好的你。

BG: Тая малката мислим да я налазим аз.
ZH: 我认为,这个小 nalazim。

BG: Идеално сексуално другарче,
ZH: 完美性 drugarče

BG: за такова известно софийско комплексарче.
ZH: 对于这种已知的罗马 kompleksarče。

BG: Аха да вляза,
ZH: 啊哈,

BG: тя каза ще пази тайна.
ZH: 她说: 会保守秘密。

BG: След това разказа на всички
ZH: 这名目击者后所有

BG: еи, за това го мразя Skypa!!!
ZH: 欧洲经济共同体 (4),为此它恨 Skypa !!!

BG: Секссс с теб до сутринта,
ZH: 直到早上,与你 Seksss

BG: понесени на колела
ZH: 在轮子上招致

BG: между бетонни железа,
ZH: 混凝土脚镣之间

BG: рушим закони, правила!
ZH: rušim 法律、 规则 !

BG: Аре бе нема ли некоя нова песничка да изкарвате.
ZH: 你是 nema nekoâ 到 izkarvate 的新歌。

BG: Натоварва ли те мойто изпреварване.
ZH: 像他们一样加载 mojto 超车。

BG: Ей ти песен, кажи сега за какво си ядосан,
ZH: 嘿的歌,说现在什么你生气

BG: за 2008 не мое да не си ударил поне един косъм!
ZH: 2008 年不是我没有他命中的至少一个头发 !

BG: Имало ли е нещо във кюфтенцата нервозни?
ZH: 有一些东西在 kûftencata nervozni 吗?

BG: Защо оченцата ти са толкоз грозни?
ZH: 为什么你 očencata am 丑?

BG: Горчиво вино влиза резко и е чудесно (къде си бре Веско).
ZH: 苦瓜酒不得进入 rezko 和大 (你在哪里 BRE 托帕洛夫)。

BG: Взел съм нещо страшно, много ясно, че не е като ва`що,
ZH: 已经全面考虑的东西非常、 非常清楚,不是广管局 ' ohq

BG: това е нещо уникално. Помириши, вятърът не е ли южен?
ZH: 这是唯一的东西。Pomiriši,风是南吗?

BG: Защо коси са ти побелели друже,
ZH: 你为什么正准备迎接 pobeleli druže

BG: хубаво е спрех цигарите,
ZH: 尼斯是 spreh 香烟,

BG: бегам като кон, като младо магаренце.
ZH: 作为马,作为一个驴的 begam。

BG: Една ми вика, дай ми го бе!
ZH: 我的哭泣,这是给我的一个 !

BG: Питам я кой набор е бе.
ZH: 问这什么了。

BG: Бербатов ги пипа най-добре.
ZH: 禁止他们最好.贝尔巴托夫。

BG: Жена ти ми вика майсторе.
ZH: 我的妻子哭,majstore。

BG: Секссс с теб до сутринта,
ZH: 直到早上,与你 Seksss

BG: понесени на колела
ZH: 遭受的车轮

BG: между бетонни железа,
ZH: 混凝土脚镣之间

BG: рушим закони, правила!
ZH: rušim 法律、 规则 !

BG: Секссс с теб до сутринта,
ZH: 直到早上,与你 Seksss

BG: понесени на колела
ZH: 在轮子上招致

BG: между бетонни железа,
ZH: 混凝土脚镣之间

BG: рушим закони, правила!
ZH: rušim 法律、 规则 !