Artist: 
Search: 
Unona - Не Съм Забравила lyrics (Japanese translation). | Отдавна вече всичко съм простила,
, и болката в душата...
03:14
video played 180 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Unona - Не Съм Забравила (Japanese translation) lyrics

BG: Отдавна вече всичко съм простила,
JA: 昔、赦さ既に

BG: и болката в душата ми премина.
JA: 私の魂の痛み。

BG: Днес пак с тебе съм щастлива,
JA: 今日も私はあなたと幸せ

BG: но не напълно, а на половина.
JA: 完全にではなく、半分に。

BG: Не съм забравила...
JA: 私は忘れていません。

BG: Няма ли да се побърквам? Сън не ме лови.
JA: フリーク アウトはありませんか?夢をキャッチ私。

BG: Всяка втора, трета, пета знам, че иска с теб да спи.
JA: 毎秒 3 番目に、第 5 回と私は知ってあなたと一緒に寝たいという。

BG: Как от тях да те опазя, само мой да си?
JA: あなたは、私の物だけを保護する方法?

BG: Те са много, но за мене ти единствен си.
JA: 彼らは、よく、しかし、私だけのため。

BG: Няма да ти кажа дума крива,
JA: 言葉カーブを言うことはありません。

BG: при Господ всеки своя сметка има.
JA: とき主すべての費用。

BG: След тази рана пак останах жива,
JA: その傷後生きている再度とどまった

BG: но не напълно, а на поливна.
JA: 完全ではないと灌漑。