Artist: 
Search: 
Unona - Не Съм Забравила lyrics (Chinese translation). | Отдавна вече всичко съм простила,
, и болката в душата...
03:14
video played 180 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Unona - Не Съм Забравила (Chinese translation) lyrics

BG: Отдавна вече всичко съм простила,
ZH: 长久以来被原谅所有,

BG: и болката в душата ми премина.
ZH: 和我的灵魂在疼痛消失了。

BG: Днес пак с тебе съм щастлива,
ZH: 再今天我很高兴与你

BG: но не напълно, а на половина.
ZH: 但不是完全和一半。

BG: Не съм забравила...
ZH: 我没有忘记......

BG: Няма ли да се побърквам? Сън не ме лови.
ZH: 你不会吓吗?梦抓不到我。

BG: Всяка втора, трета, пета знам, че иска с теб да спи.
ZH: 每个第二、 第三,第五,我知道,想让你睡。

BG: Как от тях да те опазя, само мой да си?
ZH: 他们是如何对你保持我唯一的矿?

BG: Те са много, но за мене ти единствен си.
ZH: 他们是很多,但对我来说你只。

BG: Няма да ти кажа дума крива,
ZH: 你不会说的词曲线,吗

BG: при Господ всеки своя сметка има.
ZH: 当他的主的每个帐户了。

BG: След тази рана пак останах жива,
ZH: 后此黑客再次依然活着

BG: но не напълно, а на поливна.
ZH: 但不是完全和灌溉。