Artist: 
Search: 
Tyrese - You Put Up With Me lyrics (Bulgarian translation). | You probly shoulda called it quits
, After the last stupid thing i did
, But you never gave up on...
04:19
video played 473 times
added 6 years ago
Reddit

Tyrese - You Put Up With Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: You probly shoulda called it quits
BG: Можете probly трябва да съм го наричат затваря

EN: After the last stupid thing i did
BG: След последното глупаво нещо, което направих

EN: But you never gave up on me.....
BG: Но вие никога не се отказаха от мен...

EN: And i'd be foolish if i let u go cuz
BG: И би било глупаво, ако аз нека u отивам щото

EN: I kno that i can work your nerves
BG: Аз kno че аз може да работи си нервите

EN: And i dont always put you first
BG: И аз не винаги да си първи

EN: I been trippin, now im repentin
BG: Аз бил Трипити, сега im repentin

EN: Girl i promise i'm gon change
BG: Момиче обещавам, че аз съм Гон промяна

EN: People think we're crazy, cuz they see us fightin
BG: Хората, че сме луди, щото те виждат ни борба срещ

EN: Just me and u baby, that's just how we ridin
BG: Само аз и ти скъпа, това е просто как ние фл

EN: I cant worry bout what they say no cuz its all about you baby
BG: Аз не може да се тревожи кажеш това, което казват, че няма щото си всичко за бебето

EN: But what if i told ya, game day is over
BG: Но какво става, ако казах ти, игра ден свърши

EN: Better yet showed ya cuz i kno i owe ya
BG: Още по-добре я показа cuz аз kno, дължа ти

EN: For every time that i didnt treat you rite, you stayed by my side
BG: За всеки път, че аз не ви третират обред остана от моя страна

EN: It took a minute but i finally found the one
BG: То е една минута, но най-накрая намерих една

EN: All my homies tried 2 tell me that it couldn't be done but
BG: Всичките ми приятелите tried 2 ми каже, че тя не може да се направи но

EN: You put up with me, u put up with me
BG: Пуснати с мен, u, поставени с мен

EN: I kno that i'm a lot of work
BG: Аз kno че аз съм много работа

EN: And i done done my share of dirt but
BG: И съм направил направил моя дял от мръсотия, но

EN: You put up with me, girl i love u cuz u put up with me
BG: Пуснати с мен, момиче аз любов ти защото u слагам горе с мен

EN: I kno they be all in ur face, wishin they could take my place
BG: Аз kno те се всичко в лицето си, искам те могат да вземат мястото си

EN: And on them days when we fight, i kno the thought runs through your mind
BG: И на тях дни, когато ние се борим аз kno мисъл минава през ума си

EN: (that) somebody else will do you betta, so why the hell are we together?
BG: (че) някой друг ще ви направи betta, така че защо по дяволите сме заедно?

EN: But then we make up, and then we rite back
BG: Но след това ние се нагоре и след това ние обред обратно

EN: Back in love, it's all good
BG: Обратно в любовта всичко е добро

EN: People think we're crazy, cuz they see us fightin
BG: Хората, че сме луди, щото те виждат ни борба срещ

EN: Just me and u baby, that's just how we ridin
BG: Само аз и ти скъпа, това е просто как ние фл

EN: I cant worry bout what they say no cuz its all about you baby
BG: Аз не може да се тревожи кажеш това, което казват, че няма щото си всичко за бебето

EN: But what if i told ya, game day is over
BG: Но какво става, ако казах ти, игра ден свърши

EN: Better yet showed ya cuz i kno i owe ya
BG: Още по-добре я показа cuz аз kno, дължа ти

EN: For every time that i didnt treat you rite, you stayed by my side
BG: Завсеки път, че аз не ви лекува обред, остана от моя страна

EN: It took a minute but i finally found the one
BG: То е една минута, но най-накрая намерих една

EN: All the homies tried 2 tell me that it couldn't be done but
BG: Всички приятелите се опитах 2 ми каже, че тя не може да се направи но

EN: You put up with me, u put up with me
BG: Пуснати с мен, u, поставени с мен

EN: I kno that i'm a lot of work
BG: Аз kno че аз съм много работа

EN: And i done done my share of dirt but
BG: И съм направил направил моя дял от мръсотия, но

EN: You put up with me, girl i love u cuz u put up with me
BG: Пуснати с мен, момиче аз любов ти защото u слагам горе с мен

EN: For all the times that (i), made you (cry)
BG: За всички времена че (i), прави ви (cry)

EN: And every time i didnt have to but i told you (lies)
BG: И всеки път аз не трябва да, но казах ти (лъжи)

EN: Here's a ring with enough carats to take away the pain i caused ya
BG: Тук е един пръстен с достатъчно карата да отнеме болката аз теб

EN: You had every rite to leave instead you stuck it out with me girl
BG: Трябваше всеки ритуал да оставите вместо това ви остана го с мен момиче

EN: Forgive me for the wrong i've done, i told you baby your the one
BG: Прости ми за грешен съм направил, аз ви казах, че сте на едно бебе

EN: It took a minute but i finally found the one
BG: То е една минута, но най-накрая намерих една

EN: All the homies tried 2 tell me that it couldn't be done but
BG: Всички приятелите се опитах 2 ми каже, че тя не може да се направи но

EN: You put up with me, u put up with me
BG: Пуснати с мен, u, поставени с мен

EN: I kno that i'm a lot of work
BG: Аз kno че аз съм много работа

EN: And i done done my share of dirt but
BG: И съм направил направил моя дял от мръсотия, но

EN: You put up with me, girl i love u cuz u put up with me
BG: Пуснати с мен, момиче аз любов ти защото u слагам горе с мен

EN: (you put up with me, you put up with me)
BG: (да се примири с мен, пуснати с мен)

EN: (you put up with me, you put up with me)
BG: (да се примири с мен, пуснати с мен)

EN: (hold)
BG: (задръжте)

EN: You probly shoulda called it quits
BG: Можете probly трябва да съм го наричат затваря

EN: After the last stupid thing i did
BG: След последното глупаво нещо, което направих

EN: But u never gave up on me...
BG: Но u никога не се отказаха от мен...