Artist: 
Search: 
Tyr - Hold The Heathen Hammer High lyrics (Bulgarian translation). | Heathen heart
, Pagan pride
, Faring far
, Sword by Side
, 
, Tribal times
, Northern nights
,...
04:54
video played 382 times
added 8 years ago
Reddit

Tyr - Hold The Heathen Hammer High (Bulgarian translation) lyrics

EN: Heathen heart
BG: Народите сърцето

EN: Pagan pride
BG: Паган гордост

EN: Faring far
BG: Справят далеч

EN: Sword by Side
BG: Sword до рамо

EN: Tribal times
BG: Tribal пъти

EN: Northern nights
BG: Северна нощувки

EN: Hidden high
BG: Скрити високо

EN: Runic rites I was told
BG: Рунически обреди ми казаха,

EN: Hold the heathen hammer high
BG: Дръжте народите чук високо

EN: Hold the heathen hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите чук високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Ever true unto your forefathers stalwart stay
BG: Някога вярно при бащите ви як престой

EN: Hold the Heathen Hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите Hammer високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Down the wayward way so far faring strangers stray
BG: Надолу по своенравен начин досега справят непознати бездомни

EN: Hold the heathen hammer high
BG: Дръжте народите чук високо

EN: Weather wild
BG: Времето дивата

EN: Blackened blade
BG: Почернели остриета

EN: Angry eyes
BG: Ядосан очите

EN: Ruthless raid
BG: Безмилостен нападение

EN: Heathen heart
BG: Народите сърцето

EN: Pagan pride
BG: Паган гордост

EN: Faring far
BG: Справят далеч

EN: Sword by side, hard and cold
BG: Sword до друг, твърди и студени

EN: Hold the heathen hammer high
BG: Дръжте народите чук високо

EN: Hold the heathen hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите чук високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Ever true unto your forefathers stalwart stay
BG: Някога вярно при бащите ви як престой

EN: Hold the Heathen Hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите Hammer високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Down the wayward way so far faring strangers stray
BG: Надолу по своенравен начин досега справят непознати бездомни

EN: Hold the heathen hammer high
BG: Дръжте народите чук високо

EN: From a pagan past that only the heathen hold
BG: От последните езически, че само народите задръжте

EN: From the far end of the world and of times untold
BG: От другия край на света и на времето несметен

EN: I bring message to your mids of the ways of old
BG: Нося послание към отсевки от начините за стари

EN: Ways reluctantly abandoned if truth be told
BG: Начини неохотно изоставени, ако се каже истината

EN: Ways abandoned for a scavenger of our souls
BG: Начини изоставени за клещи на душите ни

EN: Living on malicious lies, hiding in the holes
BG: Живот на злонамерени лъжи, се крие в дупки

EN: Cruel and credible as any our tale of trolls
BG: Форми на жестоко и достоверни и всички ни историята на тролове

EN: Hold the heathen hammer highest of all your goals
BG: Дръжте народите чук най-високата от всички твои цели

EN: Hold the heathen hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите чук високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Ever true unto your forefathers stalwart stay
BG: Някога вярно при бащите ви як престой

EN: Hold the Heathen Hammer high with a battle cry
BG: Дръжте народите Hammer високо с боен вик

EN: For the pagan past I live and one day will die
BG: За последните езически живея и един ден ще умре

EN: Hold the heathen hammer high, never turn away
BG: Дръжте народите чук високо, никога не отвърне

EN: Down the wayward way so far faring strangers stray
BG: Надолу по своенравен начин досега справят непознати бездомни

EN: Hold the heathen hammer high
BG: Дръжте народите чук високо

  • TYR LYRICS