Artist: 
Search: 
Reddit

Turi - Non Cambi Mai Ghost Track lyrics

Yo what's up paisa', what u think am i fuckin stupid?
Gangsta this e gangsta that e poi vi spagnati u vi lavati
A facci cu l'acqua frisca a matina… c'mon testa i mischia!
This joint is dedicated to all italian american people right there
Calabres italo dialecto, canzuni i l'asprumunti

I understand, you lost again

Listen passengers, we're messengers ca scarpina
Forget about it compari e dassa a gutti china yo!
Mangia pastina,ca u culu poi si spana
Voi u 'rrivi a domatina man? u got respect the words of honor
Shit is heavy bullets in the loader,
Sette e sessantacinque if u wanna cross the border
Gimme my loot cuz my part is just a quarter that's the code of the street, don't u like? torna a scola!
Omu i gissu ti vidu troppu o spissu, this and that,chissà e chistu
Tu dassu o crucifissu, sutta nu fagu
Is worst than in kabul,
Fuck around with trouble,
Mi dasti troppu spagu,agenti!
U wanna license? quali patenti!
Eu non sacciu nenti, ti interru se ti penti
This ain't no fiction no fantasy like quentin
Ya lookin' for pacino cu stecchinu ammenz'e' denti?
Is for my people, cristiani d'ogni tipu,
From africu to vibu, wanna buy me for a nickel?
Stakes is higher, yo ass is under fire,
We flippin'out ya mind and your father say:mannaia!
That's reality no soprano comedy,
Rhymes in higher quality,
Non ti piaci sparati, ora preparati u gotta time to spend to?
E pagami u café' ca parru ieu cu collocamentu

Ok go with the next one

E quandu parru forzi vui non capisciti
E non guardati a me mugghieri cuz i know she's lookin pretty
A madonna u vi perduna pe minchiati chi faciti
Mister turi is in your town and got the sound ill amici puliti
So tell me who the fuck is the boss of your city
Siti storti e ribusciati pe cazzati chi diciti
Volivuvu sparati e poi inchiodati nte' pariti
Cu du botti a pallettoni e poi si llordanu i vestiti
U put the water on your fake plastic pistol
Mentri eu mentu cori quando cantu e fazzu chistu
Ti senti professori just because ya drinkin cristal
Ieu mbivu vinu russu comu u sangu i gesu' cristu
So keep it real pe' figghioli i l'asprumunti
Chi collani i quattru chilli e poi nte mani cincu punti
E forzi e megghiu ca ti fai na para i cunti
Tu voi merda nte mutanti e poi nu bucu supa a frunti!