Artist: 
Search: 
Reddit

Troublemakers - Mygel & Mutor lyrics

Är han en man med näsa för det goda här i livet
En modern singoalla som tar allt för givet
Är han en fågel eller kanske en torsk
En felande länk som vill tänka och styra åt oss

Mygel mutor och prat
Nittiotalets politiker och byråkrat

Det skall va jämlikhet fler kvinnor i politiken
Så man kan gråta en skvätt ifall man blir besviken
Vi stod där och lyssnade på ditt fagra tal
Om rättvisa, makt och hederlig moral

Men det är mygel mutor och prat
Nittiotalets politiker och byråkrat

En vacker dag skall vi bära edra huvuden på våra fat