Artist: 
Search: 
Trey Songz - What I Be On (feat. Fabolous) (Inevitable EP) lyrics (Bulgarian translation). | Aaaiii, it's time to put some cuffs upon your girl
, Aaa, triggers go home
, They be like warrup...
03:52
Reddit

Trey Songz - What I Be On (feat. Fabolous) (Inevitable EP) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Aaaiii, it's time to put some cuffs upon your girl
BG: Aaaiii, че е време да поставите някои маншети при твоето момиче

EN: Aaa, triggers go home
BG: Ааа, води се прибера вкъщи

EN: They be like warrup boy, i see you right
BG: Те са като warrup момче, аз ви виждам точно

EN: I be like i know, i know, i know i'm fly
BG: Аз се като знам, знам, знам, че съм муха

EN: I know they told you, …
BG: Знам, че те казал...

EN: And if you say they didn't they you would lie
BG: И ако ви кажа те не те да лъже

EN: I got a bad bitch, she cool
BG: Аз имам лош кучка, тя хладно

EN: She got a best friend, got her too
BG: Тя има най-добър приятел, я имам твърде

EN: You know i get chips, .. And i'm getting money all day
BG: Знаете, че получавам чипове... И получавам пари цял ден

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that stunting shit, i be on that stunting shit
BG: Аз бъда на растежа тази гадост, аз се на тези глупости за спиране на растежа

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that money shit, i be on that money shit
BG: Аз се на тези пари по дяволите, аз се на тези пари по дяволите

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that other shit, i ain't trying to cuff …
BG: Аз бъда на тези други глупости, аз не се опитвам да маншон...

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: What i be on
BG: Това, което се за

EN: I walk around the club, touched every shawty
BG: Вървя около клуба, докосна всеки shawty

EN: By the time i leave bet i spend money more than everybody
BG: По времето, когато оставям залог аз харча за повече пари, отколкото всеки

EN: Think i give a fuck? Well you wrong, hoe
BG: Мисля, че ти пука? Ами ти грешно, мотика

EN: ... check the view from my condo, whoa
BG: ... проверка на гледката от моя апартамент, уау

EN: She super fly, whoa, i'm super cool, whoa
BG: Тя супер лети, Уау, аз съм супер готино, уау

EN: Super-duper high, yeah
BG: Супер-duper високо, да

EN: She keep the raw, you a bad girl
BG: Тя запази суров, ти лошо момиче

EN: With a bad crew, hands in the air
BG: С лош екипаж ръце във въздуха

EN: If i can smash her
BG: Ако мога да я смачка

EN: ... i just really wanna see if that ass' real
BG: ... аз просто наистина искам да се види дали този задник недвижими

EN: Them … grown, that's silicone…
BG: Тях... отглеждат, това е силикон...

EN: Cause i get chips… and i am getting money all day
BG: Причина аз добивам чипове... и аз получавам пари цял ден

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that stunting shit, i be on that stunting shit
BG: Аз бъда на растежа тази гадост, аз се на тези глупости за спиране на растежа

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that money shit, i be on that money shit
BG: Аз се на тези пари по дяволите, аз се на тези пари по дяволите

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that other shit, i ain't trying to cuff …
BG: Аз бъда на тези други глупости, аз не се опитвам да маншон…

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: What i be on
BG: Това, което се за

EN: It's … if this girl,
BG: Това е... Ако това момиче,

EN: Do you know, is what i'm on
BG: Знаете ли, е това, което аз съм на

EN: I be on, girl you… so come on
BG: Аз се, момиче... така че Хайде

EN: Let's get it on, cause that's what i be on
BG: Нека да го кача на, защото това е това, което се за

EN: We in this party, yeah we in this party
BG: Ние в тази страна, ние да в тази страна

EN: Fuck where you at if you ain't in this party
BG: Дяволите не където, ако ви е в тази страна

EN: I'm in here spending it like i'm some tycoon
BG: Аз съм в него разходи тук, като аз съм някои магнат

EN: ...fucked up cause she coming in my room
BG: .. .fucked горе причини тя дойде в моята стая

EN: Walking out the club, like we the after party
BG: Ходене вън на клуба, като ние афтър парти

EN: You fucking broke as a joke, that bitch is laughing probably
BG: Шибан счупи като на шега, че кучка се смее вероятно

EN: Whatever y'all on, that ain't ever half of i be on
BG: Каквото y'all, това не е някога половината от аз се на

EN: Balling with the … i be gone
BG: Преси за балиране с... аз се отиде

EN: We all straight any city, all states
BG: Ние всички права всеки град, всички държави

EN: Yeah bitch you in good hands, tell them you …
BG: да ти кучка в добри ръце, кажи им ти...

EN: Duty calls like a booty calls call late
BG: Втори шанс харесват едно обаждане плячка призовава късно

EN: Cause i'm getting money all day
BG: Причина, получавам пари цял ден

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that stunting shit, i be on that stunting shit
BG: Аз бъда на растежа тази гадост, аз се на тези глупости за спиране на растежа

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that money shit, i be on that money shit
BG: Аз се на тези пари по дяволите, аз се на тези пари по дяволите

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: I be on that other shit, i ain't trying to cuff …
BG: Аз бъда на тези други глупости, аз не се опитвам да маншон...

EN: Y'already know, what i be on
BG: Y'already знам, какво си се на

EN: What i be on.
BG: Това, което се на.