Artist: 
Search: 
Trey Songz - Don't Wanna Come Down lyrics (Bulgarian translation). | (Intro) 
, I be like Yup! 
, 
, (Ad Libbing) 
, 
, (1st Verse) 
, USA, what's up? 
, Asia, what's...
02:46
video played 1,441 times
added 7 years ago
Reddit

Trey Songz - Don't Wanna Come Down (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Intro)
BG: (Intro)

EN: I be like Yup!
BG: Аз се като Мда!

EN: (Ad Libbing)
BG: (Ad Libbing)

EN: (1st Verse)
BG: (1-ви стих)

EN: USA, what's up?
BG: САЩ, какво става?

EN: Asia, what's up?
BG: Азия, какво става?

EN: Europe, what's up?
BG: Европа, какво става?

EN: Hey, what's up to Paris,
BG: Ей, какво става в Париж,

EN: Cuz I be up in the Hilton feelin good
BG: Защото аз да се чувствам в добра Хилтън

EN: White robe on, but I'm still so hood, with the slippers
BG: Бяла роба, но аз все още съм така качулка, с чехли

EN: Drinkin out the minibar
BG: Напивайки на минибара

EN: Even though they hella charge
BG: Дори те обаче Хела такса

EN: Baby, I'm cool on the paper
BG: Скъпа, аз съм готина на хартия

EN: A fool wit the paper
BG: Безумният остроумие на хартия

EN: I could fuck around && start a school wit the paper
BG: Мога да чукаш около & & започнете остроумие училище на хартия

EN: Doo-doo on haters
BG: Ду-Ду на мразят

EN: Here's what I'ma do wit the paper
BG: Ето какво Аз ще правя остроумие на хартия

EN: I could bless u
BG: Мога да благослови ф

EN: Like I choose, straight drape ya
BG: Харесва ми да избера, направо ти чаршаф

EN: U could be my boo
BG: U може да ми Бу

EN: U so cute wit no makeup
BG: U толкова сладък остроумие без грим

EN: (Wait, hold up)
BG: (Чакай, дръжте се)

EN: Wait up
BG: Чакай

EN: (Is that, is that)
BG: (Е, че е това)

EN: Is that makeup?
BG: Това ли е грима?

EN: Ok, it's cool you fooled me
BG: Добре, че е готино да ме заблуди

EN: Do u usually
BG: Да ф обикновено

EN: Rock that doubie, girl
BG: Рок, че doubie, момиче

EN: I ain't tryna mess up ya style
BG: Не е tryna обърквам ти стил

EN: So I�ma ride wit the whip slowed down
BG: Така IA ¯ Â ¿½ ma вози остроумие камшика забави

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I got the whip slowed down
BG: Имам камшик забави

EN: Windows down
BG: Windows надолу

EN: Wrist on shine
BG: Китката на обувки

EN: It's so loud
BG: Той е толкова силен

EN: And baby it's 9 if u ask bout the clouds
BG: И бебето е 9 ако и поиска мач облаците

EN: I'm so high don't wanna come down
BG: Аз съм толкова високо, не искам да се понижат

EN: Don't wanna come down (The Whip Slowed Down)
BG: Не искам да се понижат (The Whip забави)

EN: Don't wanna come down (The Whip Slowed Down)
BG: Не искам да се понижат (The Whip забави)

EN: Don't wanna come down (The Whip Slowed Down)
BG: Не искам да се понижат (The Whip забави)

EN: Don't wanna come down
BG: Не искам да слезе

EN: I'm so high don't wanna come down
BG: Аз съм толкова високо, не искам да се понижат

EN: (2nd Verse)
BG: (2-ри стих)

EN: Why would I want to?
BG: Защо да го искам?

EN: Baby I want to,
BG: Скъпа, искам,

EN: Fly u somewhere like Jamaica, Barbadas
BG: Fly ф някъде като Ямайка, Barbadas

EN: Ok, Barbados
BG: Добре, Барбадос

EN: (Oh)
BG: (О)

EN: U say tomato, I say tomatoe
BG: U кажа домати, казвам домата

EN: I wanna rub on u like some Play-Doh
BG: Искам да преживявам като някои ф Play-Doh

EN: Baby, ya body is stacked just like some Legos
BG: Скъпа, ти тяло се подрежда както някои Legos

EN: I wanna G-u-n it
BG: Искам да го пистолет

EN: (Gun it)
BG: (Пистолет)

EN: No 50 cent, no Eminem, no Tony Yayo
BG: № 50 процента, не Eminem, не Tony Yayo

EN: Whatchu say tho?
BG: Whatchu кажа Тхо?

EN: Turks and Caicos
BG: Търкс и Кайкос

EN: I'm Mark Anthony & your JLo...wit a halo
BG: Аз съм Марк Антъни и си JLO ... остроумие ореол

EN: Do ya thing
BG: Да ти нещо

EN: Flap your wings
BG: Flap крилата си,

EN: U got feather, I got leather
BG: U има перо, аз имам кожа

EN: He could tip u
BG: Той би могъл върха ф

EN: I could weather
BG: Мога да време

EN: The storm
BG: Бурята

EN: It's gone
BG: Тя си отиде

EN: So I'ma let the top down while
BG: Така че нека аз съм горе на долу, докато

EN: (Chorus)
BG: (Припев)

EN: I got the whip slowed down
BG: Имам камшик забави

EN: Windows down
BG: Windows надолу

EN: Wrist on shine
BG: Китката на обувки

EN: It's so loud
BG: Той е толкова силен

EN: And baby it's 9 if u ask bout the cloud
BG: И бебето е 9 ако и поиска мач на облак

EN: I'm so high don't wanna come down
BG: Аз съм толкова високо, не искам да се понижат

EN: Don't wanna come down (I don't, I don't)
BG: Не искам да се понижат (не, не)

EN: Don't wanna come down (I don't, I don't)
BG: Не искам да се понижат (не, не)

EN: Don't wanna come down (I don't, I don't)
BG: Не искам да се понижат (не, не)

EN: Don't wanna come down
BG: Не искам да слезе

EN: I'm so high don't wanna come down
BG: Аз съм толкова високо, не искам да се понижат