Artist: 
Search: 
Reddit

Tretí Deň - Nikto Ti Nie Je Podobný lyrics

1. Celé nebesá, celý oceán vie, že si slávny.
Vrchy hovoria: Veľký je náš Boh!
Ja sa k ním pridávam a chválu vzdám
Piesňou, stále, Ty si hoden chvál!

R: Nikto ti nieje podobný, nikto sa neblíži, nikto sa nevyrovná,
Ó, majestát Ti patrí.
A nikto neodpúšťa hriech, si Bohom nových šancí,
V Tebe len dôveru mám.