Artist: 
Search: 
Travis Porter - Waffle House lyrics (Bulgarian translation). | If I ever been this drunk befo', then I neva eva think I been this drunk befo'
, But I'm drunk,...
02:52
video played 2,973 times
added 8 years ago
Reddit

Travis Porter - Waffle House (Bulgarian translation) lyrics

EN: If I ever been this drunk befo', then I neva eva think I been this drunk befo'
BG: Ако някога съм бил пиян този befo', то аз никога да Ева мисля, че това е пиян befo"

EN: But I'm drunk, befo'....its fo'(Four)
BG: Но аз съм пиян, befo'.... си за'(четири)

EN: Am I trippin? Or am I drunk?
BG: Am I Trippin? Или съм пиян?

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now there 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега има 20 гола кучки

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: I-N-T-O-X-I-C-A-T-E-D, I can barely even see
BG: Нетрезво състояние, Трудно ми е да дори да видиш

EN: I'm higher than a plane, drunker than the (four face?)
BG: Аз съм по-високи от самолет, drunker от (четири лицето?)

EN: I forgot my name, tryna sit up straight
BG: Забравил съм си името, tryna седи прав

EN: I can't maintain, DUI. I'm so fucked up I can barely even drive
BG: Аз не може да поддържа, ДСИ. Аз съм толкова прецакан Трудно ми е да карам дори

EN: one black, two black, three black, four.
BG: едно черно, две черни, три черни, четири.

EN: Drink drink drink drink smoke smoke smoke
BG: Пийте напитки пият напитка дим дим дим

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now there 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега има 20 гола кучки

EN: [Verse 2 (Ali)]
BG: [Куплет 2 (Ali)]

EN: Oh my god, what is goin on?
BG: О, Боже мой, какво се отива?

EN: Man I'm drunk and smokin strong, got ya nigga super strong
BG: Човек съм пиян и пуши силни, имам ти негър супер силни

EN: Ah, oh my god this fab bitch look so pretty, man she got some big ol titties
BG: О, Боже мой този тъкани кучка изглежда толкова хубава, мъж, с когото имам някои големи цици ол

EN: and she acting real siddity
BG: и тя действа реално siddity

EN: like, oh my god, im drunker than my head and my eyes were very red
BG: като, о, Боже мой, IM drunker от главата ми и очите ми бяха много червени

EN: I dont want to go to bed
BG: Не искам да си лягам

EN: Oh my god, give me steak and cheese, I got like 15 more so just send me waiter please
BG: О, Боже мой, дай ми пържола и сирене, аз имам като още 15 така че просто да ми изпратите сервитьор моля

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now there 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега има 20 гола кучки

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now theres 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега там има 20 гола кучки

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: Just left the club, bout to hit the Waffle House
BG: Просто напусна клуба, мачовете да се удари в къща Waffle

EN: Man I'm drunk as fuck, what the hell hr talmbout?
BG: Човек аз съм пиян като дяволите, какво по дяволите talmbout час?

EN: Said I want the steak and cheese, but man I want a waffle now
BG: Казах, че искам пържола и сирене, но човек иска гофрети сега

EN: Can't make up my mind, I think I want a Whopper now
BG: Не мога да се реша, мисля, че искам сега Whopper

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: 20 more orange juice, and 20 naked bitches
BG: Още 20 портокалов сок и 20 гола кучки

EN: Bill a buck fifty, man you know i blew dat
BG: Бил един долар петдесет, човек ли, че аз взривиха DAT

EN: Sausage biscuit, meat and bread, no I never knew that
BG: Наденица бисквити, месо и хляб, никога не съм знаел, че

EN: [Verse 4 (Waka Flocka)]
BG: [Куплет 4 (вака Flocka)]

EN: this ain't IHOP, this the Waffle House
BG: това не е ИХОП, това Waffle къща

EN: Know how we rock? put it in her mouth
BG: Как рок? Сложете го в устата си

EN: all star meal, for my 5 star bitch
BG: всички звездни хранене, за моя 5 звезден кучка

EN: the way the girl walkin, sware she get a nigga rich
BG: начина, по който разхожда момиче, тя се закле един негър богати

EN: Michael Vick, my eggs with cheese, yeah I love them scrambled
BG: Майкъл Вик, ми яйца със сирене, да, обичам ги бъркани

EN: Man its four, been in line for about 30 minutes
BG: Човекът си четири, са в съответствие за около 30 минути

EN: Bacon egg and cheese that her get her on her knees
BG: Бейкън яйца и сирене, че си я взема на колене

EN: Two words to the waitress, "Check Please!"
BG: Две думи към сервитьорката,'Проверка, моля!"

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now there 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега има 20 гола кучки

EN: Breakfast at the Waffle House, 20 sausage biscuits
BG: Закуска в Waffle къща, 20 наденица бисквити

EN: Hold on, excuse me ma'am, what come on my sausage biscuit?
BG: Дръж се, извинете ме госпожо, това, което ми дойде на колбаси бисквити?

EN: 20 more orange juices, 20 more biscuits
BG: Още 20 портокалови сокове, още 20 бисквити

EN: got my team together, now there 20 naked bitches
BG: имам отбор заедно, сега има 20 гола кучки