Artist: 
Search: 
Trae tha Truth - I'm On (feat. MDMA, Lupe Fiasco, Big Boi, Wale & Wiz Khalifa) lyrics (Bulgarian translation). | I’m on, I’m on, I’m on
, Oooh yeah
, I’m on, I’m on, I’m on, I’m on
, I’m on, I’m...
04:58
Reddit

Trae tha Truth - I'm On (feat. MDMA, Lupe Fiasco, Big Boi, Wale & Wiz Khalifa) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I’m on, I’m on, I’m on
BG: Аз съм на, аз съм, аз съм на

EN: Oooh yeah
BG: Ооо да

EN: I’m on, I’m on, I’m on, I’m on
BG: Аз съм на, аз съм, аз съм на, аз съм на

EN: I’m on, I’m on, I’m on
BG: Аз съм на, аз съм, аз съм на

EN: [Lupe Fiasco]
BG: [Лупе фиаско]

EN: Yeah, glitterati, big bodies and tall swings
BG: Да glitterati, голям корсаж и високи люлки

EN: Devil on me, spittlefields and all saints
BG: Дявола за мен, spittlefields и всички светии

EN: Playing field aint levelling the lane
BG: Игралното поле не е изравняване на платно

EN: Throwin’ stones at ya bones kick pebbles at your pain
BG: Throwin' камъни в теб кости ритник камъчета в болката си

EN: Swear they go hard
BG: Кълна се те отида трудно

EN: But they sold jello in the pain
BG: Но те продават хапче в болката

EN: Tryna Carmelo but he came
BG: Tryna Кармело, но той дойде

EN: Lord have mercy but we be having that jersey
BG: Господ има милост, но ние да има че Джърси

EN: Flowin’ so hungry, rappin’ that thirsty
BG: Flowin' толкова гладни, rappin' толкова жаден

EN: Think fast, fast women like Jackie Joyner-Kersee
BG: Мисли бързо, бързо жените като Джеки Джойнър-Кърси

EN: Fast life like born on Wednesday and died on Thursday
BG: Бързо живот като роден в сряда и е починал в четвъртък

EN: Fast money like Zakat al-Fitr, break-fast
BG: Бързо пари като ЗЕКЯТ ал-Fitr почивка бързо

EN: Slow my roll like break pads
BG: Бавно ми ролка искал подложки почивка

EN: Cause if you run the light
BG: Причина Ако изпълните светлината

EN: They just might stop you niggas
BG: Те просто може да ви спре негрите

EN: Rodney King on the dome, just things that I’m On
BG: Родни Кинг по купола, просто нещата, които аз съм на

EN: [Trae Tha Truth]
BG: [Trae Tha истината]

EN: I’m on this one way headed where the slums play
BG: Аз съм по този начин един начело, където играе гета

EN: If I don’t make it, then somebody tell my son spray
BG: Ако не го направите, тогава някой да каже ми син спрей

EN: Struggling first class, headed for the runway
BG: Борят първа класа, начело за пистата

EN: Real n-gga shit I gotta make it one day
BG: Истински n-gga глупости трябва да го правят един ден

EN: Sick of hard times so I tell ‘em to fall back
BG: Болни от трудни времена така аз казвам ги да падне обратно

EN: Sittin’ in all white but the Phantom is all black
BG: Седя във всички бели но Фантомът е всичко черно

EN: For everything I lost tell ‘em I want it all back
BG: За всичко съм загубил кажете ги искам всички отново

EN: Everyone who left me for nothing tell em to call back
BG: Всеки, който ме остави за нищо кажете ги да се обадят

EN: They aint authentic, Tell them I don’t even relate
BG: Те не е автентичен, кажи им дори не се отнасят

EN: Minus the love they feel like I was something to hate
BG: Минус любовта те се чувстват като бях нещо да мразя

EN: Tell them hate now
BG: Кажи ги мразя сега

EN: The World looking out, they on the front row
BG: Светът гледа, те на предния ред

EN: Everybody looking now
BG: Всички в перспективаСега

EN: I used to have dark nights now it’s bright lights
BG: Използвах да имат тъмни нощи сега е ярки светлини

EN: Daytime bus pass, now it’s night flights
BG: Дневна карта за градския транспорт, сега е нощ полети

EN: Had a poor man swag now it’s priced right
BG: Имаше рушвет беден човек, сега тя е на цена право

EN: Always wanted a piece of the pie, now it’s sliced right
BG: Винаги иска парче от пая, сега той е нарязан точно

EN: Yeah you can tell em I’m home
BG: Да можете да кажете ЕМ аз съм у дома

EN: The streets in need of a king, you can tell em I’m home
BG: По улиците се нуждаят от цар, можете да кажете ЕМ аз съм у дома

EN: Used to be at the bottom, tell ‘em it wasn’t for long
BG: Използва се в долната част, кажете ги, не беше за дълго

EN: Now I’m always in the hood like I was never gon’
BG: Сега аз съм винаги в капака, като никога не бях Гон "

EN: I’m home, tell ‘em I’m something they couldn’t cut off
BG: Аз съм у дома, кажете ги, аз съм нещо те не можех да отсече

EN: Try to hit the switch if you want I aint gon cut off
BG: Опитайте се да удари ключа, ако искате аз aint Гон отрязани

EN: A 100 thousand volts a true thing gon shut off
BG: 100 Хиляди волта вярно нещо Гон изключване

EN: Anything in the way is gon get permanantly shut off
BG: Нищо в начина, по който е Гон се permanantly изключване

EN: [Big Boi]
BG: [Big Boi]

EN: Never letting go, although sometimes I split like banana peels for heels
BG: Никога не отдаване под наем отида, въпреки че понякога разделя като банан пилинг за токчета

EN: My spiel is so legit, know the scent everytime I pick up the microphone and spit
BG: Spiel ми е толкова легален, знам всичко аромат, вземете микрофон и плюе

EN: Eyes wide, ears open like you on a doctors visit
BG: Очи, ушите си отворени като вас на лекарите посетете

EN: But this aint physics or rocket science
BG: Но този aint физика или ракета науката

EN: This a little tune to keep you motivated and inspired
BG: Това малко мелодия да държа ти мотивирани и вдъхновени

EN: I am not a motivational speaker but people get easilly motivated
BG: Аз не съм мотивационен говорител, но хората се easilly мотивирани

EN: When they hear BIG reeking
BG: Когато чуят голям потънал

EN: Havoc on the track boi, grab it hold it tight
BG: Поразия на пистата boi, Вземете го Дръжте се здраво

EN: My city, growl with me, hootie-hooin’ through the night sky
BG: Моят град, ръмжене с мен, Хути-hooin' през нощното небе

EN: Bunch of fly, bow tie, made my mark like the craters on the moon
BG: Китка на муха, папийонка, направи ми марка като кратери на Луната

EN: Rocking aligator shoes I’m on
BG: Рока aligator обувки аз съм на

EN: [Wale]
BG: [Wale]

EN: You know me, cool breeze, a nigga high
BG: Знаеш ли ме, хладен бриз, един негър високо

EN: Rather live alone forever than live a lie
BG: По-скоро живеят сами завинаги, отколкото живеят лъжа

EN: I’m in the zone, Foam Pros keepin me comfy
BG: Аз съм в зоната, пяна професионалистите keepin ми бонбон

EN: Ya’ll squares, dark squares cover my luggage
BG: Ya'll площади,черните полета обхваща ми багаж

EN: I’m in love with some women, more in love with my mother
BG: Аз съм в любовта с някои жени, още в любов с майка ми

EN: I’m in love with my God, less in love with this money
BG: Аз съм в любовта с моя Бог, по-малко в любов с тези пари

EN: And my level is off, got a bigger cigar
BG: И моето ниво е изключен, имам по-голяма пура

EN: Out in Vegas with broads, bout as thick as Toccara
BG: В Вегас с Броудс, дебели колкото Toccara мач

EN: My ambition is ammunition if this is war
BG: Моята амбиция е боеприпаси, ако това е война

EN: They can’t run, they can’t run, this is a war
BG: Те не могат да работят, те не могат да работят, това е война

EN: Got forever indurance, forever I’m the purist
BG: Завинаги ли завинаги indurance, аз съм пурист

EN: I put my breath in this muthaf-cka
BG: Сложих си дъх в този muthaf-cka

EN: They better hear it
BG: Те по-добре го чуя

EN: Good rhythm, bad women and better lyrics
BG: Добър ритъм, лоши жени и по-добри текстове на песни

EN: My only dream to get rich and never marry
BG: Мечтата ми само да забогатеят и никога не се ожени

EN: Give these niggas the pink slip when they appear
BG: Дайте тези негри розови приплъзване, когато те се появяват

EN: And I aint trippin, my only competition’s the mirror.
BG: И аз aint Трипити, ми само конкуренцията на огледалото.

EN: [Wiz Khalifa]
BG: [Стефан Данаилов]

EN: Remember they used to be like who is this
BG: Не забравяйте, те да бъдат използвани като кой е това

EN: Now I’m up in this bitch
BG: Сега аз съм в тази кучка

EN: Smoking weed out in London they bringing me fish and chips
BG: Пушенето трева, в Лондон, те ми привеждане риба и чипс

EN: Thought of this as a young’un
BG: Мисълта за това като Джинката

EN: Who know this be the life that I really live
BG: Кой знае това е живота, че наистина живея

EN: Now I’m flying on trips, promoters and owners giving me gifts
BG: Сега съм под на пътувания, организаторите и собствениците ми дава подаръци

EN: Don’t gotta shop, I aint payin’ for shit
BG: Не трябва магазин, аз aint payin' за shit

EN: This Audemar on my wrist, got it, harder to miss
BG: Този Audemar на my китка, взех го, по-трудно да пропуснете

EN: Older people looking at me like how I bought all of this
BG: По-възрастните хора ме гледа като как си купих всичко това

EN: I say I got it from grindin’, perfect timing
BG: Аз казвам аз имам от grindin', перфектно времето

EN: Started at the bottom, aint afraid to climb it
BG: Започва в долната част, се страхуват да го изкачи

EN: Took something rough and turn it to a diamond
BG: Взе нещо груб и да го превърне в ромб

EN: It aint come easy, had to find it
BG: Той дойде лесно, трябваше да го намерите

EN: And now you can’t say I got game cause I define it
BG: И сега не може да се каже имам игра причина го определят

EN: Nigga I’m on like the light, on and if I ever fall off
BG: Негър, аз съм на като светлина, върху и ако някога есен

EN: I’ll be back on the same night
BG: Ще се върна в същата нощ

EN: Me and my dogs we on the same flight
BG: Мени моите кучета ние със същия полет

EN: Carefree I don’t need the stress
BG: Безгрижно нямам нужда от стреса

EN: Smoking Khaled, my weed the best
BG: Пушенето Халед, моята трева най-добрите