Artist: 
Search: 
Traci Lords - Last Drag (Official Music Video) lyrics (Bulgarian translation). | (verse)
, You're?. Like a mild head rush.
, A pain?. That can kinda feel good
, If you know what i...
03:19
video played 884 times
added 6 years ago
Reddit

Traci Lords - Last Drag (Official Music Video) (Bulgarian translation) lyrics

EN: (verse)
BG: (стих)

EN: You're?. Like a mild head rush.
BG: Вие сте?. Като леко главата rush.

EN: A pain?. That can kinda feel good
BG: Болка?. Че доста може да се чувстват добре

EN: If you know what i mean
BG: Ако знаете какво имам предвид

EN: Ooh?
BG: Ох?

EN: You took my breath away, but i don't think it was a good thing, no
BG: Взе ми дъха, но аз не мисля, че това е нещо добро, не

EN: Ooh?
BG: Ох?

EN: I'm gonna light you up even without the flame.
BG: Аз съм ще светлина горе дори без пламък.

EN: You were my last drag baby
BG: Сте били бебето ми последно плъзгане

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: You're just, like a cigarette
BG: Вие сте прав, като една цигара

EN: I used to crave you, but i don't anymore
BG: Използвах да Пожелавам ви, но не повече

EN: I'm gonna pass, on that cigarette
BG: Аз отивам да мине, на тази цигара

EN: 'cause i kicked that habit when i kicked your ass out the door
BG: защото аз ритна този навик, когато аз ритна задника на вратата

EN: Stomped out that cigarette??
BG: Stomped, че цигара?

EN: (verse)
BG: (стих)

EN: The taste? Of your love lingers
BG: Вкусът? На вашата любов се задържа

EN: And man? Does it taste bitter
BG: И човек? Е на вкус горчив

EN: Yes it does
BG: Да го прави

EN: Ooh?
BG: Ох?

EN: You took my breath away, but i don't think it was a good thing, no
BG: Взе ми дъха, но аз не мисля, че това е нещо добро, не

EN: Ooh?
BG: Ох?

EN: I can light you up even without the flame.
BG: Аз да ви светне дори без пламък.

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: You're just, like a cigarette
BG: Вие сте прав, като една цигара

EN: I used to crave you, but i don't anymore
BG: Използвах да Пожелавам ви, но не повече

EN: I'm gonna pass, on that cigarette
BG: Аз отивам да мине, на тази цигара

EN: 'cause i kicked that habit when i kicked your ass out the door
BG: защото аз ритна този навик, когато аз ритна задника на вратата

EN: Stomped out that cigarette??
BG: Stomped, че цигара?

EN: (bridge)
BG: (мост)

EN: Last drag baby
BG: Последно плъзгане бебе

EN: Uh huh, i've gotta new vice baby
BG: Ъ ъ, аз gotta нови заместник бебе

EN: He's so much better for me
BG: Той е толкова по-добре за мен

EN: Last drag baby
BG: Последно плъзгане бебе

EN: Uh huh, i've got a new vice baby
BG: Ами нали, аз имам нов заместник бебе

EN: He's so much better for me
BG: Той е толкова по-добре за мен

EN: Last drag baby
BG: Последно плъзгане бебе

EN: Uh huh, you were my last drag
BG: Ъ-ъ ъ, са ми последните плъзгане

EN: Last drag
BG: Последно плъзгане