Artist: 
Search: 
Toto - Hold The Line lyrics (Bulgarian translation). | It's not in the way that you hold me
, It's not in the way you say you care
, It's not in the way...
03:59
video played 2,925 times
added 6 years ago
Reddit

Toto - Hold The Line (Bulgarian translation) lyrics

EN: It's not in the way that you hold me
BG: Това не е по начин, че да ме държат

EN: It's not in the way you say you care
BG: Не е в начина, по който казваш, че ти пука

EN: It's not in the way you've been treating my friends
BG: Не е в начина, по който вие сте лечение на моите приятели

EN: It's not in the way that you stayed till the end
BG: Това не е в начина, че остана до края

EN: It's not in the way you look or the things that you say that you'll do
BG: Това не е в начина, по който изглеждаш или нещата, които ти казват, че ще направи

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Hold the line, love isn't always on time, oh oh oh
BG: Не Дръжте линия, любовта е винаги на време, о о о

EN: Hold the line, love isn't always on time, oh oh oh
BG: Не Дръжте линия, любовта е винаги на време, о о о

EN: It's not in the words that you told me, girl
BG: Не е в думите, които ми, каза момиче

EN: It's not in the way you say you're mine, ooh
BG: Не е в начина, по който ви кажа Вие сте мина, ох

EN: It's not in the way that you came back to me
BG: Не е в начина, по който се върна при мен

EN: It's not in the way that your love set me free
BG: Не е в начина, по който вашата любов ме освободи

EN: It's not in the way you look or the things that you say that you'll do
BG: Това не е в начина, по който изглеждаш или нещата, които ти казват, че ще направи

EN: Chorus
BG: Припев

EN: (Instrumental break)
BG: (Инструментал пауза)

EN: It's not in the words that you told me
BG: Това не е в думите, че ми каза

EN: It's not in the way you say you're mine, ooh
BG: Не е в начина, по който ви кажа Вие сте мина, ох

EN: It's not in the way that you came back to me
BG: Не е в начина, по който се върна при мен

EN: It's not in the way that your love set me free
BG: Не е в начина, по който вашата любов ме освободи

EN: It's not in the way you look or the things that you say that you'll do
BG: Това не е в начина, по който изглеждаш или нещата, които ти казват, че ще направи

EN: Chorus - love isn't always on time
BG: Хор - любов не е винаги на време

EN: Hold the line, love isn't always on time -
BG: Дръжте линия, любов не е винаги на време-

EN: love isn't always, love isn't always on time
BG: Любовта не винаги, любов не е винаги на време

EN: Hold the line, love isn't always on time, love isn't always on time
BG: Дръжте линия, любов не е винаги на време, любов не е винаги на време

EN: Love isn't always on time, love isn't always on time, oh oh oh
BG: Любовта не е винаги на време, любовта не е винаги на време, о о о