Artist: 
Search: 
Tony Yayo - Haters (feat. Shawty Lo, 50 Cent & Roscoe Dash) lyrics (Bulgarian translation). | To all my haters, all my haters, all my haters,
, 
, ..I’m tryin to kick b*tch
, ... I ball a key,...
03:46
video played 1,216 times
added 6 years ago
Reddit

Tony Yayo - Haters (feat. Shawty Lo, 50 Cent & Roscoe Dash) (Bulgarian translation) lyrics

EN: To all my haters, all my haters, all my haters,
BG: До всички ми мразят, всички ми мразят, всички ми мразят,

EN: ..I’m tryin to kick b*tch
BG: ..Аз съм опитвам да риташ b * ч

EN: ... I ball a key, ...
BG: ... Аз топка ключ...

EN: bad bitch my passport need pages for the next trip
BG: лошо кучка ми паспорт е необходимо страници за следващото си пътуване

EN: fall asleep you got the car that you’re always dream of
BG: заспивам имаш колата, която сте винаги сте мечтали

EN: I keep the ..under the ... and they love me, love me
BG: Аз държа...под... и те ме обичаш, обичай ме

EN: Fast cars .. living the high life
BG: Бързи коли... живот на високо живот

EN: We ..bottle .. smoke we all night...
BG: Ние...бутилка... дим ние цяла нощ...

EN: 2 x Chorus:
BG: 2 x припев:

EN: All we do is cut with the paper, paper,
BG: Всичко, което правим се нарязва с хартия, хартия,

EN: The ball ...nigga haters, haters
BG: Топката.. .nigga мразят, мразят

EN: Can’t take it when they see the money make us
BG: Не може да го вземе, когато видят ни правят пари

EN: We make up
BG: Ние правим

EN: Uh lot of money, uhh, lot of money.
BG: Ами много пари, ох, много пари.

EN: .. all the haters, all the small .. a little later
BG: .. всички мразят, всички малки... малко по-късно

EN: Yeah I ...in the ..
BG: да съм.. .in...

EN: Please ..i had my mind, work ...as a diamond
BG: Моля..Имах моя ум, работи.. .as диамант

EN: Got a b*tch .. like a new..
BG: Имам b * ч... като нови...

EN: counting on my knee money and I ain’t magic city
BG: преброяване на коляното ми пари и аз не е магически град

EN: Bitch I’m shawty, born on .. don’t wanna ..
BG: Кучка съм shawty, роден на... не искам да...

EN: Bitch I’m .. but I will take it...with me.
BG: Кучка съм... но аз ще взема него... с мен.

EN: 2 x Chorus:
BG: 2 x припев:

EN: All we do is cut with the paper, paper,
BG: Всичко, което правим се нарязва с хартия, хартия,

EN: The ball ...nigga haters, haters
BG: Топката.. .nigga мразят, мразят

EN: Can’t take it when they see the money make us
BG: Не може да го вземе, когато видят ни правят пари

EN: We make up
BG: Ние правим

EN: Uh lot of money, uhh, lot of money.
BG: Ами много пари, ох, много пари.

EN: Attracted to the money like bees on honey
BG: Привлечени пари като пчели на мед

EN: I swag on .. cash on ..
BG: Рушвет на... парични средства...

EN: I ‘m waiting more than you ...for a hundred pocket ..
BG: Аз чакам повече от вас.. защото сто джоб...

EN: Play for the last .. all the pills, my skill, all for real
BG: Игра за последно... всички хапчета, моите умения, всички за недвижими

EN: I just can’t ..I’m on the ... I’m on the whole other ..
BG: Аз просто не мога...Аз съм на... Аз съм на съвсем друг...

EN: I ain’t got time to reconcern with you asswhole,
BG: Не е ли време да reconcern с asswhole,

EN: ...
BG: ...

EN: So far ahead I’m sitting down waiting
BG: Досега напред аз съм Седнала изчакване

EN: I feel your frustration for my very ..
BG: Чувствам сиразочарование за моя много...

EN: [Chorus x 2 ]
BG: [Припев x 2]