Artist: 
Search: 
Tony Christie - I Did What I Did For Maria lyrics (Bulgarian translation). | Sun rise this is the last day
, that I'll ever see
, out in the court-yard
, they're ready for me
,...
03:21
video played 2,196 times
added 8 years ago
Reddit

Tony Christie - I Did What I Did For Maria (Bulgarian translation) lyrics

EN: Sun rise this is the last day
BG: Изгрева, това е последния ден

EN: that I'll ever see
BG: че аз някога ще видя

EN: out in the court-yard
BG: в-двор

EN: they're ready for me
BG: те са готови за мен

EN: but I go to my Lord without fear
BG: но аз отивам с моя господар без страх

EN: 'cos I did what I did for Maria.
BG: ' cos аз направих това, което направих за Мария.

EN: As I rode into town
BG: Както се качи в града

EN: with the sun going down
BG: със слънцето слизаше

EN: all the windows were barred
BG: всички прозорци са давност

EN: there was noone around
BG: там е никой наоколо

EN: for they knew that I'd come
BG: защото те са знаели, че ще дойдат

EN: with my hand on my gun
BG: с ръка на моя пистолет

EN: and revenge in my heart for Maria
BG: и отмъщение в сърцето ми за Мария

EN: my dearest departed Maria.
BG: моите скъпи отклонила Мария.

EN: Take an eye for an eye
BG: Вземете едно око за око

EN: and a life for a life
BG: и живот за живот

EN: and somebody must die
BG: и някой трябва да умре

EN: for the death of my wife
BG: за смъртта на жена ми

EN: yes I did what I did for Maria
BG: да го направих това, което направих за Мария

EN: I did what I did for Maria.
BG: Направих това, което направих за Мария.

EN: Laughter echoed across for
BG: Смях, отразено в за

EN: the end of the street
BG: в края на улицата

EN: there was the man
BG: имаше човек

EN: I was burnin' to meet
BG: Е burnin' да отговори

EN: and my mind was so calm and so clear.
BG: и ума ми е толкова спокойно и така ясно.

EN: as I took my revenge for Maria.
BG: като взех моето отмъщение за Мария.

EN: And he fell to the ground
BG: И той падна на земята

EN: raisin' dust all around
BG: raisin' прах всички около

EN: but I knew he was dead
BG: но знаех, че той е мъртъв

EN: long before he went down
BG: дълго преди той слезе

EN: it was quick it was clean
BG: Той е бил бърз е чист

EN: made it easy on him
BG: го прави лесен за него

EN: which is more than he did for Maria.
BG: което е повече, отколкото той е за Мария.

EN: When he did what he did for Maria.
BG: Когато той е, какво е направил за Мария.