Artist: 
Search: 
 - Toni Storaro & Gamzata - Най-Сладката lyrics (English translation). | И тази нощ в този клуб, ще черпят пак, 
, че ти си тук!...
03:08
video played 475 times
added 6 years ago
Reddit

Toni Storaro & Gamzata - Най-Сладката (English translation) lyrics

BG: И тази нощ в този клуб, ще черпят пак,
EN: And that night at this Club, I will draw again,

BG: че ти си тук! Най-сладката ще танцува ще танцува,
EN: that you're here! The sweetest dance will dance,

BG: ще танцува-се чува пак. Най-сладката е тук при нас!
EN: dance-is heard again. The sweetest is here with us!

BG: Танцувай за всички, събери очите, напълни душите!
EN: Dance for all, pick eyes, filled up souls!

BG: Най-сладката танцуваш ти! Хайде потанцувай, за всички!
EN: The sweetest dance! Come on dance, for all!

BG: Давай събери очите, напълни душите! Най-сладко флиртуваш ти!
EN: Go get the eyes filled up souls! The most cute flirting!

BG: И тази нощ в този клуб, ще хвърлят пак, пари на куб!
EN: And that night in the Club, will throw again, money cube!

BG: За сладката ще се бият,се чува, се чува пак.
EN: For sweet will fight, hear, hear.

BG: За сладката, до сутринта!
EN: For the sweetest, till morning!

BG: Танцувай за всички, събери очите, напълни душите!
EN: Dance for all, pick eyes, filled up souls!

BG: Най-сладката танцуваш ти! Хайде потанцувай, за всички!
EN: The sweetest dance! Come on dance, for all!

BG: Давай събери очите, напълни душите! Най-сладко флиртуваш ти!
EN: Go get the eyes filled up souls! The most cute flirting!