Artist: 
Search: 
Toni Storaro - Най-Сладката lyrics (English translation). | И тази нощ в този клуб, ще черпят пак, 
, че ти си тук!...
03:06
video played 756 times
added 6 years ago
Reddit

Toni Storaro - Най-Сладката (English translation) lyrics

BG: И тази нощ в този клуб, ще черпят пак,
EN: And that night at this Club, you'll draw again,

BG: че ти си тук! Най-сладката ще танцува се чува,
EN: that you're here! The sweetest will dance is heard,

BG: се чува пак. Най-сладката е тук при нас!
EN: is heard again. The sweetest is here with us!

BG: Танцувай за всички, събери очите, напълни душите!
EN: Dance for everyone, grab the eye, filled the souls!

BG: Най-сладко танцуваш ти! Хайде потанцувай, за всички!
EN: The most cute dance! Come on potancuvaj, for everyone!

BG: Давай събери очите, напълни душите! Най-сладко флиртуваш ти!
EN: Go grab the eye, filled the souls! The most cute flirt you!

BG: И тази нощ в този клуб, ще хвърлят пак, пари на куб!
EN: And that night at this Club, will throw again, money cube!

BG: За сладката ще се бият,се чува, се чува пак.
EN: For the sweet will fight, is heard, is heard again.

BG: За сладката, до сутринта!
EN: For the sweetest, till morning!

BG: Танцувай за всички, събери очите, напълни душите!
EN: Dance for everyone, grab the eye, filled the souls!

BG: Най-сладко танцуваш ти! Хайде потанцувай, за всички!
EN: The most cute dance! Come on potancuvaj, for everyone!

BG: Давай събери очите, напълни душите! Най-сладко флиртуваш ти!
EN: Go grab the eye, filled the souls! The most cute flirt you!