Artist: 
Search: 
Toni Braxton - Un-Break My Heart lyrics (Bulgarian translation). | Don't leave me in all this pain
, Don't leave me out in the rain
, Come back and bring back my...
04:40
video played 1,648 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Toni Braxton - Un-Break My Heart (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don't leave me in all this pain
BG: Не ме оставяйте в тази болка

EN: Don't leave me out in the rain
BG: Не ме оставяй в дъжда

EN: Come back and bring back my smile
BG: Се върна и да върне усмивката ми

EN: Come and take these tears away
BG: Дойде и отнемат тези сълзи

EN: I need your arms to hold me now
BG: Имам нужда ръцете ви да сега ме държи

EN: The nights are so unkind
BG: Нощите са толкова жесток

EN: Bring back those nights when I held you beside me
BG: Да върне онези нощи, когато те държах до мен

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: Say you'll love me again
BG: Казват, че ще ме обичаш отново

EN: Undo this hurt you caused
BG: Отмени това боли ви причинява

EN: When you walked out the door
BG: Когато ходи на вратата

EN: And walked out of my life
BG: И минах от живота ми

EN: Un-cry these tears
BG: ООН-cry тези сълзи

EN: I cried so many nights
BG: Плаках толкова много нощи

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: My heart
BG: Сърцето ми

EN: Take back that sad word good-bye
BG: Вземат обратно тази тъжна дума довиждане

EN: Bring back the joy to my life
BG: Да върне радостта на моя живот

EN: Don't leave me here with these tears
BG: Не оставяйте мен тук с тези сълзи

EN: Come and kiss this pain away
BG: Дойде и целуна тази болка далеч

EN: I can't forget the day you left
BG: Аз не мога да забравя деня сте оставили

EN: Time is so unkind
BG: Времето е толкова жесток

EN: And life is so cruel without you here beside me
BG: А животът е толкова жесток без теб тук до мен

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: Say you'll love me again
BG: Казват, че ще ме обичаш отново

EN: Undo this hurt you caused
BG: Отмени това боли ви причинява

EN: When you walked out the door
BG: Когато ходи на вратата

EN: And walked out of my life
BG: И минах от живота ми

EN: Un-cry these tears
BG: ООН-cry тези сълзи

EN: I cried so many nights
BG: Плаках толкова много нощи

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: My heart
BG: Сърцето ми

EN: Don't leave me in all this pain
BG: Не ме оставяйте в тази болка

EN: Don't leave me out in the rain
BG: Не ме оставяй в дъжда

EN: Bring back the nights when I held you beside me
BG: Да върне нощи, когато те държах до мен

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: Say you'll love me again
BG: Казват, че ще ме обичаш отново

EN: Undo this hurt you caused
BG: Отмени това боли ви причинява

EN: When you walked out the door
BG: Когато ходи на вратата

EN: And walked out of my life
BG: И минах от живота ми

EN: Un-cry this tears
BG: ООН-cry това сълзи

EN: I cried so many, many nights
BG: Плаках толкова много, много нощи

EN: Un-break my
BG: Un-break my

EN: Un-break my heart oh baby
BG: ООН-пауза сърцето ми о бебе

EN: Come back and say you love me
BG: Се върне и да каже, че ме обичаш

EN: Un-break my heart
BG: ООН-пауза сърцето ми

EN: Sweet darlin'
BG: Сладки Петрова "

EN: Without you I just can't go on
BG: Без теб аз просто не може да отидете на

EN: Can't go on....
BG: Не може да продължава...