Artist: 
Search: 
Toni Braxton - Make My Heart lyrics (Bulgarian translation). | You pull me close
, I get this kind of reaction, yeah
, Everywhere
, Can you feel my pulse?
, My...
03:40
video played 779 times
added 6 years ago
Reddit

Toni Braxton - Make My Heart (Bulgarian translation) lyrics

EN: You pull me close
BG: Ме дръпнеш близо

EN: I get this kind of reaction, yeah
BG: Аз добивам този вид реакция, да

EN: Everywhere
BG: Навсякъде

EN: Can you feel my pulse?
BG: Можете ли да усетите пулса ми?

EN: My heart is beating faster, yeah
BG: Сърцето ми бие по-бързо, да

EN: From this love affair
BG: От тази любов

EN: And it would be only you talking in my ear
BG: И това ще бъде само ви говори в ухото ми

EN: Your lips are so beautiful; oh, I want them near
BG: Устните ти са толкова красиви; о искам те близо до

EN: Your eyes they undress me
BG: Очи те събличат ми

EN: They make me confess it
BG: Те да ми го изповядаш

EN: The things you make me do
BG: Нещата който ме караш да правя

EN: Guess now I'm outta control
BG: Предполагам, че сега съм махаме контрол

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: You make me dance
BG: Караш ме да танц

EN: Sweat out my hair oh, oh, oh, oh
BG: Пот ми коса о, о, о, о

EN: Go flying out, flippin' in the air, oh, oh, oh, oh
BG: Хвърчи, flippin' във въздуха, о, о, о, о

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: Get pumped enough
BG: Вземи изпомпва достатъчно

EN: Coming outta my clothes
BG: Очаквайте махаме си дрехи

EN: You know you do it for me, yes, you do, oh, oh
BG: Ти ли го направи за мен, да, нали, о, о

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Make my heart
BG: Сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Make my heart
BG: Сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Adrenaline rush
BG: Адреналин

EN: You whisper, I get sucked in, oh, yeah
BG: Шепот, аз се смуче, о, да

EN: My heart bangs like drums
BG: Моето сърце бретон като барабани

EN: The sound of pure seduction, yeah
BG: Звукът на чисто прелъстяване, да

EN: Oh, take me there
BG: О ме отведе там

EN: And it would be only you talking in my ear
BG: И това ще бъде само ви говори в ухото ми

EN: Your lips are so beautiful; oh, I want them near
BG: Устните ти са толкова красиви; о искам те близо до

EN: Your eyes they undress me
BG: Очи те събличат ми

EN: They make me confess it
BG: Те да ми го изповядаш

EN: The things you make me do
BG: Нещата който ме караш да правя

EN: Guess now I'm outta control
BG: Предполагам, че сега съм махаме контрол

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: You make me dance
BG: Караш ме да танц

EN: Sweat out my hair, oh, oh, oh, oh
BG: Пот косата ми, о, о, о, о

EN: Go flying out, flippin' in the air, oh, oh, oh, oh
BG: Хвърчи, flippin' във въздуха, о, о, о, о

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: Get pumped enough
BG: Вземи изпомпва достатъчно

EN: Coming outta my clothes
BG: Очаквайте махаме си дрехи

EN: You know you do it for me, yes, you do, oh, oh
BG: Ти ли го направи за мен, да, нали, о, о

EN: [Chorus: x2]
BG: [Припев: x 2]

EN: Ooo, you made this woman have a break-a-down in my heart
BG: Ооо, сте направили товажената има a-повреда в сърцето ми

EN: Ooo, you made this woman have a break-a-down in my
BG: Ооо, сте направили тази жена има a-повреда в моя

EN: Ooo, you made this woman have a break-a-down in my heart
BG: Ооо, сте направили тази жена има a-повреда в сърцето ми

EN: Ooo, you made this woman have a break-a-down in my
BG: Ооо, сте направили тази жена има a-повреда в моя

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: Oh, you make my heart
BG: О караш сърцето ми

EN: Oh, you make my heart
BG: О караш сърцето ми

EN: Get pumped enough
BG: Вземи изпомпва достатъчно

EN: Coming outta my clothes
BG: Очаквайте махаме си дрехи

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: The ones that fall drop like dominoes
BG: Тези които попадат капка като домино

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: You make me dance
BG: Караш ме да танц

EN: Sweat out my hair
BG: Пот ми коса

EN: Go flying out, flippin' in the air
BG: Хвърчи, flippin' във въздуха

EN: Get pumped enough
BG: Вземи изпомпва достатъчно

EN: Coming outta my clothes
BG: Очаквайте махаме си дрехи

EN: You know you do it for me, yes, you do
BG: Знаеш, че го направи за мен, да, нали

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: You make my heart
BG: Караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: And you make my heart
BG: И караш сърцето ми

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum

EN: Da da dum dum dum
BG: Da da dum dum dum