Artist: 
Search: 
Toni Braxton - How Could An Angel Break My Heart lyrics (Bulgarian translation). | I heard he sang a lullaby
, I heard he sang it from his heart
, When I found out thought I would...
04:27
video played 659 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Toni Braxton - How Could An Angel Break My Heart (Bulgarian translation) lyrics

EN: I heard he sang a lullaby
BG: Чух, че той пее приспивна песен

EN: I heard he sang it from his heart
BG: Чух, че той я пееше от сърце

EN: When I found out thought I would die
BG: Когато разбрах, че аз ще умра

EN: Because that lullaby was mine
BG: Тъй като тази приспивна песен е моя

EN: I heard he sealed it with a kiss
BG: Чух, че той го запечатано с целувка

EN: He gently kissed her cherry lips
BG: Той нежно целуна устните черешово

EN: I found that so hard to believe
BG: Открих, че е толкова трудно да повярваш

EN: Because his kiss belonged to me
BG: Защото неговата целувка принадлежи на мен

EN: How could an angel break my heart
BG: Как може един ангел разбивай сърцето ми

EN: Why didn't he catch my falling star
BG: Защо не той хвана моята падаща звезда

EN: I wished I didn't wish so hard
BG: Бих искал аз не желае толкова трудно

EN: Maybe I wished our love apart
BG: Може би аз искам любовта ни един от друг

EN: How could an angel break my heart
BG: Как може един ангел разбивай сърцето ми

EN: I heard her face was white as rain
BG: Чух, лицето й беше бяло като дъжд

EN: Soft as a rose that blooms in may
BG: Мека като роза, която цъфти през май

EN: He keeps her picture in a frame
BG: Той държи нейна снимка в рамка

EN: And when he sleeps he calls her name
BG: И когато той спи той призовава си име

EN: I wonder if she makes him smile
BG: Аз се чудя, ако тя го усмивка прави

EN: The way he used to smile at me
BG: Начина, по който той използва за да се усмихва на мен

EN: I hope she doesnt't't't make him laugh
BG: Надявам се, тя не т т т го накара да се смея

EN: Because his laugh belongs to me
BG: Тъй като му се смея принадлежи на мен

EN: Hook
BG: Кука

EN: Oh my soul is dying, it's crying
BG: О душата ми се умира, то плаче

EN: Im trying to understand
BG: Im опитва да разбере

EN: Please help me
BG: Моля, помогнете ми

EN: Hook
BG: Кука