Artist: 
Search: 
Toma - Герой lyrics (Chinese translation). | Дойде да кажеш, че аз съм някой
, Излез от ролята си на...
03:18
video played 947 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Toma - Герой (Chinese translation) lyrics

BG: Дойде да кажеш, че аз съм някой
ZH: 来告诉我我的人

BG: Излез от ролята си на герой.
ZH: 走出他作为一个英雄的角色。

BG: Познаваме с теб отдавна,
ZH: 我知道你很长时间,

BG: Но света е станал твой
ZH: 但世界已经成为你

BG: Каза ми добре дошъл в рая ми
ZH: 他说: 欢迎来到我的天堂

BG: Как така ме караш да вярвам
ZH: 你是如何让我相信的

BG: В измислените истини в твоя малък рай
ZH: 在虚构的真相在你小小的天堂

BG: И къде? Защо?
ZH: 以及在哪里?为什么呢?

BG: Трябва ли пак да повтарям всичко
ZH: 我要再重复一遍吗

BG: Кой за теб съм бил преди?
ZH: 之前你是谁?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Това е рай добре дошъл във ада
ZH: 这是要下地狱的天堂-欢迎

BG: Начало, край победа от засада
ZH: 开始,最终胜利的埋伏

BG: Не си играй аз зная път към ада
ZH: 不玩的游戏我知道路下地狱

BG: Това е рай
ZH: 这是天堂

BG: Смени ли името си да докажеш,
ZH: 你改变你的名字来证明吗

BG: Че аз съм повече от ден за тук
ZH: 我在这里超过一天

BG: А дали така се чувстваш важен,
ZH: 如果它让你觉得自己很重要

BG: Или някой друг
ZH: 或其他人

BG: Може би отдавна си забравил
ZH: 也许我忘记了

BG: Този път подаваш ми ръка
ZH: 这一次你给我一只手

BG: Питаш ли ме от къде те помня,
ZH: 你问我,我记得你

BG: Как се казвам аз?
ZH: 怎么说呢?

BG: И къде? Защо?
ZH: 以及在哪里?为什么呢?

BG: Трябва ли пак да повтарям всичко
ZH: 我要再重复一遍吗

BG: Кой за теб съм бил преди?
ZH: 之前你是谁?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Това е рай, добре дошъл във ада
ZH: 这就是天堂,欢迎来到地狱

BG: Начало, край победа от засада
ZH: 开始,最终胜利的埋伏

BG: Не си играй аз зная път към ада
ZH: 我不知道通往地狱之路

BG: Това е край
ZH: 这是结束

BG: И кой?
ZH: 和谁呢?

BG: Трябва ли пак да повтарям всичко
ZH: 我要再重复一遍吗

BG: Кой за теб съм бил преди?
ZH: 之前你是谁?

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Това е рай добре дошъл във ада
ZH: 这是要下地狱的天堂-欢迎

BG: Начало, край голяма изненада
ZH: 启动、 结束大惊喜

BG: Не си играй аз зная път към ада
ZH: 不玩的游戏我知道路下地狱

BG: Това е рай!
ZH: 这是天堂 !

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Това е рай добре дошъл във ада
ZH: 这是要下地狱的天堂-欢迎

BG: Начало, край голяма изненада
ZH: 启动、 结束大惊喜

BG: Не си играй аз зная път към ада
ZH: 不玩的游戏我知道路下地狱

BG: Това е край!
ZH: 这是结束了 !