Artist: 
Search: 
Tom Jones - Delilah lyrics (Bulgarian translation). | I saw the light on the night that I passed by her window
, I saw the flickering shadow of love on...
02:47
video played 4,837 times
added 7 years ago
by moosje
Reddit

Tom Jones - Delilah (Bulgarian translation) lyrics

EN: I saw the light on the night that I passed by her window
BG: Видях светлина в нощта, че минах от нея прозореца

EN: I saw the flickering shadow of love on her blind
BG: Видях газените сянката на любовта си слепи

EN: She was my woman
BG: Тя е моята жена

EN: As she decieved me I watched and went out of my mind
BG: Като тя излъга ме гледах и излезе от съзнанието ми

EN: My my my Delilah
BG: Ми ми ми Далила

EN: Why why why Delilah
BG: Защо защо защо Далила

EN: I could see, that girl was no good for me
BG: Мога да видя, че момичето е имало добро за мен

EN: But I was lost like a slave that no man could free
BG: Но аз бях загубен като роб, че никой човек може свободно

EN: At break of day when that man drove away I was waiting
BG: В почивката на деня, когато този човек изпъдиха чакаше

EN: I crossed the street to her house and she opened the door
BG: Прекоси улицата, за да си къща и тя отвори вратата

EN: She stood there laughing
BG: Тя стоеше там смях

EN: I felt the knife in my hand and she laughed no more
BG: Аз почувствах ножа в ръката ми и тя се засмя не повече

EN: My my my Delilah
BG: Ми ми ми Далила

EN: Why why why Delilah
BG: Защо защо защо Далила

EN: So before they come to break down the door
BG: Така че, преди те идват да разбият вратата

EN: Forgive me Delilah I just couldn't take any more
BG: Прости ми Далила, аз просто не можех да повече

EN: Forgive me Delilah I just couldn't take any more
BG: Прости ми Далила, аз просто не можех да повече