Artist: 
Search: 
Reddit

Točkolotoč - Sa Aver Sam lyrics

Ajci berš adaj imar dživas
a mek pes amen na pridžaras.
Tumen džanen, jak sam Roma
hoj kale sam.
Khere sal odoj, jak uľiľal
odoj jak avri tu bariľal.
Nane e phuv ča tumari
hoj parne san.

Sa aver sam, našťi sa avas jednaka
sa manuš sam, ňikaskrinane e luma
-
šunes man?
Sa avar sam.
Sa manuš sam, ňikaskri nane e luma.
Kamav me, hoj te avas sa
sar o phrala, sar o pheňa
bari fameľija.

Khamoro nane, more, tiro,
našťi tu phenes : hino miro!
Našťi keres, so tu kames –
bo manuš sal !
Pre adi luma šaj tu džives
Devlestar tu savoro chudes
o Del tuke sa odmukel –
bo manuš sal.

Sa avar sam, našťi sa avas jednaka ….