Artist: 
Search: 
Reddit

Tinturia - Cercasi Rosa lyrics

Io, senza tia, mi scantu o scuru
Io, senza tia, mi sentu nudu
E nun c'è vuci ca po bastari
La forza di l'amuri è trroppu ranni
Si ti perdu e nun ti sentu
Si ti vidu e nun ti cantu
Cerco un posto e torno a casa
Trovo a ttia ca si na rosa
Io, mmanu a ttia, mi sentu n'omu veru
E, chiamu a ttia, si aiu un problema seriu
E nun c'è modu, nun c'è manera
L'amuri ca mi dasti è vita vera
Si ti cercu e nun m'arrennu
Si ti trovu nun mi fermu
Cercu un postu e cercu a casa
Cerco attia ca si a me rosa
E nun c'è raggio, si c'è ragiuni
Lu cori cuntru a testa si fa mali
Si ti vidu nun mi stancu
Si ti sentu sugnu megliu
Si hai bisognu nun pinsari
Fermati, amunì a ballari.

(Grazie a cisca per questo testo)