Artist: 
Search: 
Tinchy Stryder - Number One (feat. N-Dubz) lyrics (Bulgarian translation). | [DAPPY]
, ah uh uh oh
, ah uh uh oh
, ah uh uh oh
, ah uh uh oh (na na naii)
, 
, ah uh uh oh
, ah...
03:32
video played 1,495 times
added 8 years ago
Reddit

Tinchy Stryder - Number One (feat. N-Dubz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [DAPPY]
BG: [DAPPY]

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh (na na naii)
BG: ах ъ-ъ ъ о (NA NA naii)

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh (Tinchy Stryder)
BG: ах ъ-ъ ъ о (Tinchy Stryder)

EN: ah uh uh oh (N dubz)
BG: ах ъ-ъ ъ о (N Dubz)

EN: ah uh uh oh (yo)
BG: ах ъ-ъ ъ о (йо)

EN: [TINCHY]
BG: [Tinchy]

EN: it was nothing but a quick thing fuck off
BG: това е нищо, но бързо дяволите нещо от

EN: kids games, kiss chase, just a quick fling
BG: детски игри, целувка гонят, само един бърз флирт

EN: now i’m hoping you never go missing
BG: сега съм с вас с надеждата никога не изчезнали

EN: now i’m telling you, you can hold this ring, watch how it glistens
BG: сега казвам ви, можете да задържите този пръстен, да гледате как блести

EN: it was done as quick as the wind blows
BG: това е направено толкова бързо, колкото на духа вятър

EN: didn’t think i would ever be involved
BG: не мисля, че някога ще бъдат включени

EN: so i even wrote a song called ‘don’t go’
BG: така че аз дори написа песен, наречена'Не си отивай"

EN: now its just you and me on a love row
BG: сега си само ти и аз на любовта ред

EN: Dappy like dino us two tip toes duck dive get low
BG: Dappy като Дино нас двамата върха пръстите патица се потопите ниска

EN: and now i care less about who knows
BG: и сега аз малко грижи за кой знае

EN: now we’re deep in way past intro dappy explain yo
BG: Сега ние сме дълбоко в миналото начин интро dappy обясни йо

EN: [BRIDGE][DAPPY]
BG: [Bridge] [DAPPY]

EN: see never did i think a boy like me would be in need
BG: виж никога не мисля, че момче като мен ще се нуждаят

EN: when all i really wanted was to have some fun
BG: , когато всичко, което наистина исках бе да се позабавляваме

EN: now im losing my head, im telling you one thing
BG: Сега IM губи главата ми от теб ти казвам едно нещо

EN: you’re number one
BG: ти си номер едно

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: see i don’t understand how you’re number one
BG: Виждам и не разбирам как сте номер едно

EN: when it was just a fling before now, you’re the one
BG: , когато е било просто флирт преди сега, ти си един

EN: see all i did was blink twice, from my homie to my only
BG: виж всичко, което направих беше мига два пъти, от Homie ми да си само

EN: number one
BG: номер едно

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: ah uh uh oh
BG: ах ъ-ъ ъ о

EN: [TINCHY]
BG: [Tinchy]

EN: yo
BG: йо

EN: it was all now never planned no after
BG: че всичко е никога вече не планира след

EN: it was like games jokes laughter
BG: Беше като игри вицове смях

EN: live for the moment, left it all open
BG: Живей за мига, остави всички отворени

EN: now i’m in deep, flames, lava, breathe, karma
BG: сега съм в дълбока, пламъци, лава, диша, карма

EN: and now i’m stating, see i never saw this in my daydream
BG: и сега съм като посочва, вижте Никога не съм виждал това в моя мечта

EN: its really you that i’m fully rating
BG: си наистина ти, че аз съм напълно рейтинг

EN: and the days here no more waiting
BG: и дните тук не повече чакане

EN: pay it all wise to the smart man raised him
BG: заплати всички мъдри на умен мъж го възкреси

EN: i was so hurt, pain, aching
BG: Бях толкова боли, болка, болки в

EN: on the wrong path then a good girl saved him
BG: на грешен път след добро момиче го спаси

EN: that’s why im letting man know she’s amazing
BG: ето защо IM отдаване човек разбере, че тя е удивително

EN: [BRIDGE][DAPPY]
BG: [Bridge] [DAPPY]

EN: see never did i think a boy like me would be in need
BG: виж никога не мисля, че момче като мен ще се нуждаят

EN: when all i really wanted was to have some fun
BG: , когато всичко, което наистина исках бе да се позабавляваме

EN: now i’m losing my head, i’m telling you one thing
BG: сега аз губя главата си, ти казвам едно нещо

EN: you’re number one
BG: ти си номер едно

EN: [CHORUS]
BG: [CHORUS]

EN: see i don’t understand how you’re number one
BG: Виждам и не разбирам как сте номер едно

EN: when it was just a fling before now, you’re the one
BG: , когато е било просто флирт преди сега, ти си един

EN: see all i did was blink twice from my homie to my only
BG: виж всичко, което направих беше мига два пъти от Homie ми да си само

EN: number one
BG: номер едно

EN: you lift me off the ground
BG: ме лифт над земята

EN: i always want you around
BG: аз винаги искате около

EN: i ain’t gunna let nothing get in the way
BG: Не е gunna нищо да не стоя на пътя

EN: ill never let nothing get in the way
BG: Никога няма нищо да не стоя на пътя

EN: you lift me off the ground
BG: ме лифт над земята

EN: i always want you around
BG: аз винаги искате около

EN: i ain’t gunna let nothing get in the way
BG: Не е gunna нищо да не стоя на пътя

EN: ill never let nothing get in the way
BG: Никога няма нищо да не стоя на пътя

EN: [TINCHY]
BG: [Tinchy]

EN: yo, i aint never gunna let nothing get in the way
BG: Йо, аз не никога не е gunna нищо да не стоя на пътя

EN: you play your cards all right you’re an Ace
BG: играе картите си добре сте Асо

EN: you make my nights so bright you’re my days
BG: можете да си нощи, така ярко ти си моят ден

EN: you took me out of the maze
BG: ти ме извади от лабиринта

EN: you are number one
BG: вие сте номер едно

EN: [CHORUS][DAPPY]
BG: [Припев] [DAPPY]

EN: see i don’t understand how you’re number one
BG: Виждам и не разбирам как сте номер едно

EN: when it was just a fling before now, you’re the one
BG: , когато е било просто флирт преди сега, ти си един

EN: see all i did was blink twice from my homie to my only
BG: виж всичко, което направих беше мига два пъти от Homie ми да си само

EN: number one
BG: номер едно

EN: you lift me off the ground
BG: ме лифт над земята

EN: i always want you around
BG: аз винаги искате около

EN: i ain’t gunna let nothing get in the way
BG: Не е gunna нищо да не стоя на пътя

EN: ill never let nothing get in the way
BG: Никога няма нищо да не стоя на пътя

EN: you lift me off the ground
BG: ме лифт над земята

EN: i always want you around
BG: аз винаги искате около

EN: i ain’t gunna let nothing get in the way
BG: Не е gunna нищо да не стоя на пътя

EN: ill never let nothing get in the way
BG: Никога няма нищо да не стоя на пътя

EN: [OUTRO][TINCHY]
BG: [Outro] [Tinchy]

EN: number one in the race you’re a leader
BG: номер едно в надпреварата сте лидер

EN: girl you’re out of this world i cant see ya
BG: момиче, ти си от този свят аз мога да видя

EN: uh oh oh oh
BG: ъ-ъ ох ох ох

EN: and now you got a place in my heart
BG: и сега имам място в сърцето ми

EN: its funny how you actually went
BG: Нейната смешно как действително беше там

EN: from my homie to my only
BG: от Homie ми в единствения ми

EN: number one
BG: номер едно